Oslabljen imunski sistem je zelo resen zdravstven problem. Pri človeku pride do padca imunskega sistema zaradi zelo različnih vzrokov, vedno pa je razlog (sprožilec) močan ali pa dolgotrajen STRES. Težava se manifestira na različne načine, predvsem skozi množico zdravstvenih (bolezenskih) težav. Motnje v delovanju imunskega sistema (imunodeficienca) se primarno najprej odrazijo na energijskem nivoju, kot deformacija (destabilizacija) človekovega bioenergijskega (koherentnega) polja, na fizični ravni pa kot kronična utrujenost, izgorelost in izčrpanost, depresija, alergije…. »Poškodbe« bioenergijskega (koherentnega) polja povzročajo različne stresne situacije, tako psihične, kot fizične narave. Tako imajo npr. tudi vrhunski športniki pogoste težave z oslabljenim imunskim sistemom, saj ob hudih naporih z grmadenjem hormonov stresa načenjajo energijsko substanco organizma in s tem ogrožajo svoje zdravje – rezultat je zmanjšana imunska odpornost in dovzetnost za zbolevanje.

Oslabljen imunski sistem predstavlja resen “problem”, pri katerem pa lahko uspešno pomagamo z bioenergoterapijo po metodi D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy). Izvajamo jo kot “biofotonski inženiring” – na daljavo. Je komplementarna izjemno učinkovita bioenergijska metoda s katero imunski sistem ponovno postavimo v polno funkcijo, da je spet sposoben avtonomno in učinkovito odreagirati.

Zavedam se, da imajo mnogi ljudje odklonilno mnenje do bioenergoterapije na daljavo ali pa imajo vsaj pomisleke in dvomijo v učinkovitost bioenergoterapije na daljavo. Ne pričakujem, da bi ljudje spremenili mnenje kar na besedo. Zato vabim vse, ki imajo oslabljen imunski sistem, da si pridobijo svojo lastno izkušnjo. In ko se bo ob koncu terapije stanje že občutno izboljšalo, takrat bodo dvomi izginili. Edino merilo resnice o učinkovitosti bioenergoterapije na daljavo je lastna izkušnja. Vabim vas, da si jo pridobite.

Velika prednost bioenergoterapije Bioquantum je, da poteka na daljavo, brez neposrednega fizičnega kontakta s klientom. To še posebej velja v času korone. Klientu za “obisk” terapije ni potrebno sesti v avto ali na javni prevoz, pač pa je med izvajanjem bioenergoterapije kar doma, udobno nameščen v svojem naslanjaču, kavču ali postelji. Klientu ni potrebno “verjeti”, še manj razumeti, kako postopek “tehnološko” poteka in kaj bioenergoterapevt med “seanso” počne, pomembno pa je, da terapevtu zaupa in da je med terapijo v alfa stanju (stanje globoke sproščenosti). Metoda je učinkovita in seveda tudi varna. Z energijskim postopkom se težav, ki jih povzroča oslabljen imunski sistem, lotimo pri izvoru (v energijskem polju), ne pri simptomih (v fizičnem telesu).

Bioenergoterapija je neinvazivna, neboleča in ne povzroča nobenih nezaželenih stranskih posledic. Poteka štiri zaporedne dni in traja do 30 minut na dan.

Kako poteka bioenergoterapija na daljavo? Najprej za trenutek vzpostavite telefonski kontakt s terapevtom, toliko, da izmenjata nekaj besed o težavah, ki vam jih povzroča oslabljen imunski sistem, in da mu potrdite, da ste pripravljeni za pričetek terapije – to je, da ste udobno nameščeni (v sedečem ali ležem položaju) in da ste v stanju globoke umirjenosti, brez motečih dogajanj v okolici. Nato telefonski kontakt prekinemo in bioenergoterapija se prične.

Bioenergoterapevt (visoko specializirani biofotonski mediator) inducira in usmerja bio-fotonsko plazmo v klientovo energijsko (koherentno) polje, ga energijsko obnovi in stabilizira, ter uskladi z izvorno vibracijo. S tem takoj zmanjšamo nivo stresogenih hormonov (adrenalin, noradrenalin in kortizol) in povečamo nivo adaptogenih hormonov (prolaktin in aldosteron). Energijski postopek povzroči krepitev imunskega sistema, v organizmu sproži homeostatične procese samoregulacije, revitalizacije, celjenja in (samo)zdravljenja.

Pri najzahtevnejših primerih izgorelosti moramo za dvig imunskega sistema in normalizacijo biokemičnih in fizioloških procesov imeti nekaj več potrpljenja in z bioenergoterapijami vztrajati malo dalj časa. V takih (težkih) primerih s periodičnim ponavljanjem bioenergoterapij dosežemo bistveno izboljšanje imunskega sistema, tako da postopoma odpade potreba po škodljivih »medikamentih«. Kronična utrujenost, izgorelost in izčrpanost se počasi umaknejo jutranji spočitosti, optimizmu, volji do življenja, vitalnosti in življenje se normalizira. Proces je relativno počasen in dolgotrajen. Bioenergoterapije moramo izvajati večkrat, v mesečnih intervalih.

Kako poteka bioenergoterapija na daljavo (kaj se dogaja med samim procesom)? Pri izvajanju energijskih postopkov gre predvsem za obnovitev in stabilizacijo človekovega energijskega (koherentnega) polja, za njegovo energijsko-informacijsko uskladitev z izvorno “kodo” in za dvig imunskega sistema. Kronična utrujenost, izgorelost in izčrpanost so zunanji simptomi energijske izpraznjenosti. Bioenergoterapevt poskrbi za dvig imunskega sistema tako, da z indukcijo biofotonske plazme, ki se napaja iz energijskega polja ničelne točke, deluje na klientovo oslabljeno (avrično) biopolje; s posebnim kodiranim energijskim postopkom sproži ekscitacijo oziroma t.i. biološko resonanco, ki vodi v vibracijsko uskladitev vsake celice v organizmu (več o tem na povezavi https://www.bioquantum.si/delovanje-biofotonske-metode/). Proces se dogaja mimo klientove zavesti, na kvantni ravni, kot biofotonska izmenjava informacij. Prenos informacij se odvija na receptorskih proteinih v membrani celic, kar neposredno vpliva na biološke in fiziološke procese (celic, tkiv, organov, organizma). Bioenergoterapija po metodi D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy) v organizmu sproži močne terapevtske učinke – sproži homeostatične procese samoregulacije in izjemno vpliva na krepitev imunskega sistema. Ponovno se vzpostavlja homeostaza – naravno stanje in imanentna sposobnost organizma, da se samodejno regenerira, zdravi, celi in revitalizira. Štiridnevni cikel povzroči občuten dvig imunskega sistema. Kronična utrujenost, izgorelost in izčrpanost se počasi začne umikati. Proces je relativno počasen in dolgotrajen. Žal se ne dogodi čez noč.

Imunski sistem predstavlja izjemno kompleksen obrambni mehanizem, ki organizem varuje pred nezaželenimi “tujki”! Na energijskem nivoju je prva obrambna linija človekovo bioenergijsko (koherentno) polje. Na fizičnem nivoju pa je imunski sistem izredno kompleksen sistem specializiranih celic in organov, ki nadzorujejo organizem in ga varujejo pred patogeni oziroma pred škodljivimi telesi in substancami.

Uradna medicina oslabljen imunski sistem poskuša uravnavati s kemičnimi substancami, z zdravili in drugimi anorganskimi učinkovinami, s katerimi na molekularni ravni posega v biokemične procese in fiziološke funkcije. Zaradi same kompleksnosti imunskega sistema, ki z množico povratnih zvez in varnostnih zank predstavlja celovit, mnogonivojski, neverjetno prepleten sistem, predstavlja “stabilizacija” in krepitev imunskega sistema s “kemijo” gojzarsko lomastenje po kristalni palači, ob tem pa je učinkovitost , če upoštevamo nezaželene stranske učinke, pod velikim vprašajem in primerljiva s “Sizifovim” delom. Zato tukaj postavljamo retorično, a hkrati ključno vprašanje: kako okrepiti, regenerirati in revitalizirati imunski sistem na naraven, neinvaziven, varen in učinkovit način? Z bioenergoterapijo!

V nasprotju z uradnim “znanstvenim” pristopom pa bioenergoterapija deluje na imunski sistem na energijski ravni, na kvantni ravni v človekove bioenergijskem (koherentnem) polju. Dolgoletne izkušnje kažejo, da je za krepitev imunskega sistema ključna prav obnova in stabilizacija človekovega energijskega polja. Človekovo koherentno polje je konstitutiven in imanenten del človekovega organizma in “predstavlja” informacijsko matrico za celoten organizem (tudi za imunski sistem). Krepitev in stabilizacija bioenergijskega koherentnega polja je ključna, saj to energijsko polje prežema vsa tkiva in organe, vse do zadnje celice. Ko gre za oslabljen imunski sistem, ki ga spremlja tudi kronična utrujenost, izgorelost in izčrpanost, z bioenergijskim posegom izjemno uspešno podpremo njegovo delovanje.

Problema se lotimo pri izvoru (v energijskem polju), ne pri simptomih (v fizičnem telesu). Človekovo bioenergijsko polje je tisto “bojno” polje, kjer se dobi ali izgubi “vojna”. Oslabljen imunski sistem je najprej potrebno okrepiti na ravni biopolja, šele potem se obnovljena (popravljena) matrica lahko “odslika” na fizično telo. Kvantna fizika je že davno znanstveno dokazala obstoj tega energijskega (koherentnega) polja. Za to znanstveno odkritje je bila podeljena Nobelova nagrada (glej Kvantna biofotonska metoda). Vseprežemajoče »energijsko telo« je koherentno biofotonsko polje, ki sodeluje pri uravnavanju delovanja vsake celice, vsakega organa in celotnega organizma, ter kot tako predstavlja prvo obrambno linijo – človekovo energijsko koherentno polje predstavlja imunski sistem organizma na energijski ravni. Vsaka sprememba na »energijskem« nivoju organizma, se takoj in neposredno odraža tudi na organskem delovanju imunskega sistema, v biokemičnih procesih in na fizioloških funkcijah v tkivih in organih.

Na vprašanje, kako okrepiti imunski sistem, smo podali jasen odgovor – z bioenergoterapijo, saj imajo problemi z delovanjem imunskega sistema primarno svoj vzrok v deformiranem, neuravnovešenem, destabiliziranem bioenergijskem (koherentnem) polju pacienta. V tem biopolju »domujejo« vsi vzroki bolezni, zato so medicini, ki se ukvarja zgolj s fizičnim nivojem organizma, pravi vzroki nedostopni. Vidni in dostopni so ji samo simptomi (manifestacija) bolezni. Z energijskim »posegom«, brez uporabe »zdravil« (ki so za organizem že sama po sebi »tujki«), neposredno vplivamo na imunski sistem, na delovanje organskih sistemov specializiranih celic in organov, katerih naloga je nadzorovanje in varovanje organizma pred patogeni.

Za imunski sistem je ključna značilnost in naloga, da je sposoben razločevati med svojimi celicami (molekulami lastnega organizma) in tujimi celicami, ter med »substancami« svojih žlez in “tujimi substancami« (kamor po holistični paradigmi uvrščamo vsa farmakološka »zdravila«). Kot že rečeno, imunski sistem je izjemno kompleksen mehanizem. Komunikacija med celicami (več o tem) poteka na nivoju proteinov, ki so locirani na celični membrani vsake celice, plavajo pa tudi v medceličnini. V normalnih okoliščinah samo tuje molekule sprožijo imunski odziv, kadar pa imunski sistem odreagira tako, da celice (molekule) svojega lastnega organizma prepoznava kot tuje in jih tudi napada kot tujke – takrat govorimo o avtoimunski bolezni.

Imunski sistem je organiziran večnivojsko. Prvo obrambno linijo na energijskem nivoju predstavlja energijski ovoj (človekovo koherentno polje), ki prežema celoten organizem in sodeluje pri funkcioniranju vsake celice. Razteza se 50-70 centimetrov izven telesa. Prva obrambna linija na fizičnem nivoju pa je koža s svojimi izrastki (lasje, nohti, roževina), ki predstavlja mehansko in kemično prepreko. Če tujek (patogen) te prepreke premaga, se v organizmu “samodejno” sproži imunski odziv. Na fizičnem nivoju imunski sistem tvori ogromno posebnih celic, ki imajo proteinske receptorje. Ko se na enega od teh receptorjev veže antigen, je to signal imunskemu sistemu za boj proti temu patogenu. Pride do močnega (a lokaliziranega odziva) na mestu, kjer je bil patogen zaznan. Ob tem se del limfocitov, ki sodelujejo v obrambi, pretvori v t.i. spominske celice… na tem t.i. imunskem spominu uradna medicina utemeljuje postopke imunizacije – cepljenja (vnašanje umetno inaktiviranih patogenov v zdravo telo). Ob tem žal prepogosto prihaja do hudih zdravstvenih zapletov in nezaželenih posledic. Cepljenje je v resnici razlog za slabitev imunskega sistema, na pa za njegov dvig. O cepljenju imamo mnogi bioenergoterapevti svoje (različno) mnenje, to je, da je “kriminal” invazivno posegati v zdrav človeški organizem, ki nima problemov, a jih s cepljenjem “dobi”. Zdrav organizem ne potrebuje nobenih “zastrupljenih” kemičnih substanc… in to (oneti) počno otrokom že ob rojstvu in v rosnih otroških letih, pri čemer “oneti” dobro vedo, da imunski sistem pri otroku še ni razvit in da se naravno razvija vse do šestega-sedmega leta.

Na energijskem nivoju se imunski sistem manifestira kot kompleksno koherentno bioenergijsko polje, ki vpliva na vse procese v organizmu. Zato za krepitev imunskega sistema, kadar je to potrebno, poskrbimo z bioenergijskim posegom.

Na fizičnem nivoju pa nalogo imunskega sistema opravljajo različni organi in sistemi:

 • Limfatični organi (priželjc, vranica, bezgavke in limfne žile ter kapilare)
 • Različne oblike limfocitov – naštejmo jih (limfoblast, prolimfocit, veliki limfocit, mali limfocit, limfoplazmocitoidna celica, imunoblast, imunocit, centroblast, centrocit, plazmoblast, proplazmocit, plazmatka)
 • Imunoglobulini
 • Citokini
 • Sistem komplementa, ki ga sestavlja okrog 30 majhnih beljakovin. Sintetizirajo jih v glavnem jetra.

Pri nekaterih oblikah »zdravljenja« uradna medicina namerno povzroči »sesutje« imunskega sistema. To naredi z uporabo t.i. imunosupresivov (glukokortikoidi, citostatiki, protitelesa, učinkovine z delovanjem na imunofiline, in drugi imunosupresivi – npr. interferoni, opioidi), ki zavirajo delovanje imunskega sistema. Uporabljajo jih:

 • pri presajanju organov ali tkiv za preprečevanje zavrnitve presadkov
 • pri zdravljenju avtoimunskih bolezni (revmatoidni artritis, multipla skleroza, Crohnova bolezen…)
 • pri zdravljenju nekaterih neavtoimunih vnetnih bolezni (alergijska astma)…

Imunosupresivi izkazujejo zelo resne neželene “stranske” učinke in predstavljajo velikansko tveganje za zdravje. Ker večina imunosupresivnih učinkovin deluje neselektivno, le-ti zavirajo celoten imunski sistem, zato je organizem dovzetnejši za okužbe in vznik rakavih celic. Med ostalimi neželenimi učinki se pojavljajo tudi povišan krvni tlak, dislipedemija, hiperglikemija, peptične razjede, kvarno delovanje na jetra (hepatotoksičnost) in ledvice (nefrotoksičnost). Vse to lahko povzroča vnetne bolezni in zmanjšano odpornost proti nalezljivim boleznim.

 • Bioenergoterapija je naravna metoda, s katero poskrbimo za DVIG IN KREPITEV IMUNSKEGA SISTEMA, in pomagamo, da zopet samostojno deluje v svoji polni funkciji!

K bioenergoterapevtu pridejo ljudje, ki imajo oslabljen imunski sistem, iz mnogih vzrokov, zelo pogosto pa žal prav po invazivnih medicinskih posegih in po agresivni “kemični” obdelavi. Bioenergoterapijo Bioquantum priporočamo:

 • pri vseh boleznih (in bolezenskih stanjih),
 • še posebej pri avtoimunskih boleznih (Revmatoidni artritis, Chronova bolezen, Multipla skleroza…)
 • po kemoterapijah (vmes med eno in drugo kemoterapijo): imunski sistem z uporabo terapije Bioquantum praktično ne pade oziroma se v izredno kratkem času revitalizira. Krepitev imunskega sistema bolniku pomaga, da lažje prenaša kemoterapijo in da so stranski učinki kemoterapije (slabost, bruhanje, izpadanje las…) bistveno manjši.
 • pri alergijah – bioenergoterapija je učinkovita pri vseh vrstah alergij (z vztrajnim in cikličnim ponavljanjem).
 • ko gre za izgorelost, izčrpanost, depresijo, dolgotrajno kronično utrujenost
 • preventivno, ob vseh psihičnih in fizičnih stresih: npr. če so kronično utrujeni ali pa je njihovo splošno počutje na nizki točki, ali pa so izredno izčrpani po prenapornem delu, ali pa pri športnikih – zaradi napornih treningov itd.

Imunski sistem je konstantno na udaru:

 • zaradi modernega (stresnega) načina življenja – hiter življenjski slog, katastrofalna socialna varnost, kot posledica neoliberalnega kapitalizma, življenje polno psiho-fizičnega stresa, nervoze, površnih in nezadovoljujočih odnosov, včasih tudi agresije in občutka nemoči
 • zaradi z elektromagnetnim sevanjem onesnaženega življenjskega okolja
 • zaradi kontaminirane vode in zraka
 • zaradi kontaminirane hrane
 • zaradi prisotnosti patogenih bakterij in virusov v javnih prostorih, kjer se na kupu zadržuje večja množica ljudi…
 • zaradi »zdravljenja« z modernimi »zdravili«, ki imajo vsa po vrsti nezaželene stranske učinke in na dolgi rok katastrofalne posledice za zdravje

Obstajajo obdobja v letu, ko je naloga, ki jo opravlja imunski sistem, še dodatno obremenjena z zunanjimi dejavniki, kot so, rapidne spremembe tlaka in temperature ter hitre spremembe vlažnosti zraka, najbolj opazno je to na prehodu iz jeseni v zimo in iz zime na pomlad.

Jesen–zima:

To obdobje karakterizira padec temperature, krajša se dolžina dneva in s tem sončne svetlobe, prehranjujemo se z več maščobami in sladkorja in užijemo manj vitaminov itd. Vse to rezultira v zmanjšanem nivoju vitamina D. Organizem ob krajšem dnevu z manj svetlobe in sonca, kot da želi v stanje hibernacije, način življenja in tempo kapitalistične proizvodnje pa nam tega ne omogočajo. Kronična utrujenost, izgorelost in izčrpanost se pogosto pojavijo prav v tem obdobju. Večino časa preživimo v zaprtih prostorih, ki predstavljajo idealno klimo za širjenje bakterij in virusov… in oslabljen imunski sistem je tu. Krepitev imunskega sistema je priporočljiva (in koristna) z bioenergoterapijo.

Zima-pomlad:

V tem času se vsa narava prebuja, vreme je ugodnejše in toplejše, značilna pa so velika nihanja dnevnih temperatur (jutra hladna, čez dan toplo). To je obdobje, ko se začnejo alergije povezane z alergeni iz narave. No, ni vam treba biti alergičen na pelod, da bi se počutili brezvoljno in slabo. To prebujanje narave tudi od našega organizma zahteva dodatne napore, zahteva, da se stanje zimske »hibernacije« konča. V pomlad nas pogosto pospremi oslabljen imunski sistem. Splošno znan je pojem “pomladanska utrujenost“, ki je posledica pomanjkanja energije (v zimskem času je bila »uspavana« in upočasnjena v svojem naravnem pretoku). Kronična utrujenost, izgorelost in izčrpanost so v tem obdobju še posebej pogosti.

Kako okrepiti imunski sistem?

Ljudje so še vedno premalo informirani o učinkovitosti bioenergoterapije po metodi D-BET (Distance-Bioquantum-Energy-Therapy), zato večina bolnikov, ki jim je diagnosticiran oslabljen imunski sistem, zmanjšana imunska odpornost, izčrpanost, izgorelost, kronična utrujenost… poišče pomoč pri bioenergoterapevtu šele, ko so poskusili vse druge (največkrat neuspešne) možnosti. Bioenergoterapija je priporočljiva kot prva izbira.

Z bioenergoterapijo po metodi D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy) lahko učinkovito pomagamo vsem, ki imate oslabljen imunski sistem. Izvajamo jo kot “biofotonski inženiring” – na daljavo. Je komplementarna izjemno učinkovita bioenergijska metoda.

Nekaj najbolj čudovitega je, da svoje zdravstvene težave lahko učinkovito lajšate kar doma, udobno nameščeni v svojem naslanjaču, na kavču ali v postelji. Bioenergoterapije izvajamo vsak dan (7/365). Dosegljivi smo med 8. in 20. uro. Potrebna je predhodna telefonska najava in rezervacija termina.

Postopek je sledeč:

 1. Pokličete na mob. št. 041 636 532, da določimo prost termin, ki vam ustreza (rezervacija termina).
 2. Štiri zaporedne dni nas ob dogovorjeni uri pokličete, da izmenjamo nekaj besed preden pričnemo s terapijo. Ob zaključku terapije (po cca 30 minutah) vas pokličemo, da nam daste povratno informacijo.

Lahko nam tudi pišete na info@bioquantum.si ali pa nas kontaktirajte preko spodnjega obrazca.

Kontaktni obrazec

Pišite nam:

Pokličite nas:

  Ime in priimek (obvezno)

  Email (obvezno)

  Telefon

  Sporočilo