Sodelovanje z uradno medicino

Bioenergoterapija Bioquantum se izvaja po energijsko-vibracijskem principu D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy). Metoda je komplementarna, učinkovita in uporabna na mnogih področjih medicine.

Izjemno pomembno je spoznanje, da medicinska stroka v sodelovanju in z uvajanjem (integriranjem) holističnih metod v uradno medicinsko doktrino nedvomno lahko zagotovi izjemen preboj in sinergijske učinke za dobrobit bolnikov.

Bioenergoterapija (Bioquantum) je vedno na voljo za strokovno evalvacijo in je pripravljena na tvorno sodelovanje, ki ga utemeljujemo:  

 • na komplementarnosti različnih metodoloških pristopov,
 • na najnovejših spoznanjih kvantne fizike, mikrocelične biologije (“skrivnost” življenja se dogaja na kvantnem nivoju) in epi-genetike,
 • na dejstvu, da je človekovo bioenergijsko (koherentno) polje imanenten in konstitutiven del človekovega organizma, brez katerega ni mogoče v celoti razumeti resnične narave in delovanja le-tega,
 • na dejstvu, da človekovo bioenergijsko (koherentno) polje predstavlja kvantni nivo organizacije žive materije… in kot tako, po svoji funkciji predstavlja energijsko-informacijsko matrico, ki sodeluje pri delovanju vsake celice v človekovem organizmu,
 • na izjemnih terapevtskih rezultatih (učinkih) v praksi,
 • na skupnih ciljih in izjemnih perspektivah možnega (so)delovanja.

Bioenergoterapija (Bioquantum) odpira izjemne nove perspektive in na mnogih področjih zdravljenja uradni medicini “ponuja” kvantni preboj. 

Z bioenergoterapijo, ki jo izvajamo energijsko-vibracijskem principu DBRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy), “na daljavo” operativno delujemo v človekovem energijskem (koherentnem) polju. Metoda s svojim delovanjem ne posega v postopke uradne medicinske prakse in z njo ni v koliziji. Z bioenergoterapijo obnavljamo in uravnovešamo klientovo bioenergijsko (koherentno) polje, tako da povzročimo ekscitacijo, le-ta pa “po naravi stvari” v organizmu sproži t.i. biološko resonanco in homeostatične procese samoregulacije, ki se manifestirajo v normalizaciji biokemičnih procesov in fizioloških funkcij.

Pomembnost in smiselnost sodelovanja utemeljujemo z dolgoletnimi, v praksi “neštetokrat” dokazanimi, rezultati. Z bioenergoterapijo obnovimo in stabiliziramo klientovo koherentno polje, kar “vzročno-posledično” vodi v izboljšanje zdravstvenih stanj in v mnogih primerih v popolno okrevanje. Uradni medicini bi moralo biti še posebej zanimivo dejstvo, da z bioenergoterapijo (Bioquantum) beležimo izjemno pozitivne rezultate pri mnogih boleznih kroničnih, avtoimunskih in t.i. neozdravljivih boleznih. O tem same po sebi govorijo “neštete” diagnoze pred terapijo in po njej. Izjemne rezultate beležimo tudi pri celjenju (sanaciji) ran in poškodb v post travmatski rehabilitaciji (rehabilitacijski čas se lahko skrajša tudi za 2-5 krat), in tudi ran, ki se sicer mesece nočejo zaceliti. Rezultati so empirično dokazljivi, statistično merljivi, sledljivi in ponovljivi.

Za lažjo komunikacijo in za resno strokovno evalvacijo bioenergoterapije metode D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy) je tukaj na voljo nekaj dodatnih pojasnil, ki jih ponuja ogled “revolucionarnega” predavanja – Dr. Bruce Lipton, priznani molekularni mikrobiolog svetovnega slovesa je v zadnjih nekaj desetletjih naredil “kvantni skok” pri raziskovanju in razumevanju delovanja človekovega organizma. Z znanstvenimi dokazi, je ovrgel “strokovne” predpostavke, na katerih temelji genski determinizem. Znanstveno je utemeljil, kaj »v resnici« upravlja celice ter kako “v resnici” delujejo in komunicirajo. Hkrati s tem je enostavno in jasno utemeljil “energijsko” komunikacijo in jo postavil v sam center celičnega dogajanja. Tu je povezava na njegovo predavanje: https://www.youtube.com/watch?v=OA3-nxUeJM4, Nova biologija: Ko se srečata um in materija (podnapisi v hrvaškem jeziku).

Kot rečeno, predmet bio-energijskega delovanja je človekovo koherentno polje (ne njegovo fizično telo). Ob vsakem slabem počutju, stresu, stiski, bolezni ali bolezenskem stanju je človekovo bioenergijsko (koherentno) polje destabilizirano (deformirano). Bioenergoterapevt z “biofotonskim inženiringom”- z indukcijo in usmerjanjem biofotonske plazme v človekovo (deformirano in destabilizirano) biopolje povzroči vibracijsko interakcijo – sproži ekscitacijo klientovega koherentnega polja, kar vodi v t.i. biološko resonanco (vibracijsko uskladitev z izvorno vibracijo). S tem poseže neposredno v jedro (v mesto izvora) zdravstvenega problema. Posredovana biofotonska “plazma” je po svoji funkciji kodirana informacija in deluje v vibracijskem spektru energijskega polja celic človekovega organizma. Bioenergoterapija odpravlja deformacije bioenergijskega polja s čemer v organizmu “samodejno” sproži homeostatične procese samoregulacije. Vzpostavlja se homeostaza – naravno stanje in imanentna sposobnost organizma, da se samodejno regenerira, zdravi, celi in revitalizira. Več o tej metodi na: https://www.bioquantum.si/delovanje-biofotonske-metode/).

Bioenergoterapija (Bioquantum) omogoča (zagotavlja) izjemne terapevtske učinke na različnih področjih, ki so predmet uradnega medicinskega zdravljenja. Možnost za prave korake sodelovanja vidimo v tem, da se skozi “eksperimentalno” praktično uporabo znanstveno preverijo rezultati po kriterijih in merilih medicinske stroke. Žal zaznavamo “neformalne” odpore v nekaterih uradnih medicinskih krogih. Mnenja smo, da gre pri tem predvsem za ščitenje “poslovnih” interesov in pozicij centrov moči. Mnenja smo tudi, da bioenergoterapija ne ogroža “etabliranih” odnosov in interesov uradne medicine, nasprotno, prav sodelovanje, ki smo ga utemeljili v začetku tega sestavka, lahko prinese preboj v dobrobit bolnikov in dobrobit same medicinske stroke.

Johann Wolfgang von Goethe: “Najbolj tragičen je tisti predsodek, ki neko zvrst naravnega raziskovanja obremenjuje z izobčenjem.”

Marko Legat: “Z umom je tako, kot s padalom; če ga ne odpreš, ne deluje.”

Kot zanimivost naj povemo, da je bila leta 1989 kvantna medicina/resonančna terapija v Bruslju na Chair of Experimental Medicine proglašena za medicino tretjega tisočletja. Z bioenergoterapijo Bioquantum izvajamo resonančno terapijo (Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy) in se kot taki prištevamo med predstavnike te smeri. Storitev zelo uspešno izvajamo tudi kot “bioenergoterapijo na daljavo”, pri čemer oddaljenost med klientom in terapevtom ne igra nobene vloge.

Z “odprtim pismom” VABIMO medicinsko stroko in tudi vso zainteresirano javnost ter medije, da bioenergijsko terapijo po metodi D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy) podvrže strokovnemu (in javnemu) preverjanju v njenem praktičnem delovanju, učinkovanju in moči. 

Bioenergoterapija Bioquantum je univerzalno aplikativna. Omenimo le nekatera področja, kjer z bioenergijsko terapijo dosegamo odlične rezultate:

 • izboljšanje stanja oziroma bistveno zmanjšanje težav, ki jih povzroča astma
 • izboljšanje stanja in/ali odprava krčnih žil, zunanji in notranji hemoroidi (po nekajkratnih cikličnih ponovitvah bio-energoterapij tudi v težkih primerih operacija žil oziroma hemoroidov v mnogih primerih ni več potrebna),
 • srčno popuščanje – izjemno izboljšanje stanja dosežemo že po treh-štirih ciklih terapij, metoda je učinkovita tudi pri otrocih s prirojeno srčno napako – za “zapiranje” ovalnega okna. Marsikateri invazivni poseg morda (zelo verjetno) nebi bil več potreben,
 • pljučnim bolnikom, ki bi morali na kisik, se pljučna sposobnost že po enem ciklu terapij (štiri zaporedne dni po 30 minut) toliko popravi, da pogosto dodaten kisik ni več potreben,
 • pri bolnikih z ledvičnim popuščanjem beležimo podobne rezultate, kot pri pljučnih bolnikih,
 • pooperativna posttravmatska rehabilitacija – bioenergoterapija je še posebej priporočljiva pri kompliciranih primerih, npr. ko se rana noče zarasti ali se zarašča (celi) izredno slabo itd., poškodbe in zlomi se celijo 2-5 krat hitreje,
 • bolečine v križu, tudi išias, discus hernija – v mnogih primerih težave lahko uspešno odpravimo z biofotonskim posegom – npr. klientom, ki so imeli dolgoletne kronične težave, pogosto zadostuje že en štiridnevni cikel terapij po 30 minut,
 • z energijsko terapijo lahko uspešno saniramo putiko
 • revmatoidni bolniki… tako pri revmatoidnih bolnikih, kot tudi pri putiki je priporočljiva ponovitev bio-energoterapije (2-3 cikli),
 • avtoimune bolezni prebavnega trakta (ulcerozni kolitis, Chronova bolezen)
 • gangrena – za premik na bolje je potrebno vztrajno izvajanje več serij bio-energoterapij v daljšem časovnem obdobju,
 • izredno “hvaležni” za učinke kvantnega biofotonskega inženiringa so: kronični bolniki in bolniki z avtoimunimi boleznimi (revmatoidni artritiskronična vnetja, kronične bolečinekoks artroza kolka, diabetes, alergije…),
 • itd..

Zgolj z besedami ne moremo (niti ne želimo) prepričati z materialističnim monizmom indoktriniranega uma. Človeka zares prepriča samo njegova lastna izkušnja. Vabimo vas, da si jo “praktično” pridobite.

Dodatek: Za tiste, ki radi brskate in želite še več informacij o kvantnih metodah, ki se že uspešno uporabljajo v medicini, glej povezavo: http://www.dejanrakovicfund.org/knjige/2008-integ-biofiz-kvant-medic.pdf (opomba: znanstveno delo je v srbskem jeziku).

Bioenergoterapija D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy) je “neštetokrat” preizkušena in varna. Energijski postopek v ničemer ne škoduje človeškemu organizmu in ne povzroča nikakršnih nezaželenih stranskih učinkov, povzroča pa močne terapevtske učinke (sproža homeostatične procese samoregulacije). Kot tak je uradni medicinski stroki na voljo za takojšnjo praktično uporabo (za znanstvene raziskave, za študijska testiranja, za preverjanje konkretnih terapevtskih učinkov na prostovoljcih, skratka na voljo je za uradno strokovno evalvacijo).

V kontakt z nami lahko stopite na: info@bioquantum.si, ali preko spodnjega obrazca.

Kontaktni obrazec:

  Ime in priimek (obvezno)

  Email (obvezno)

  Telefon

  Sporočilo

  captcha

  Comments are closed.