Team Building Energijska komunikacija

Program “Team Building Energijska komunikacija” je primeren za velika in mala podjetja. Lahko ga specifično prilagodimo za vodstvene time večjih podjetij, ali pa za potrebe manjših podjetij, kjer so lahko vključeni vsi zaposleni.

“Team Building Energijska komunikacija” je namenjena timom:

 • ki so odprti za izjemne, vendar v človeku “skrite” komunikacijske veščine in znanja
 • ki so pripravljeni “odkriti” nove kreativne in komunikacijske sposobnosti članov tima
 • ki aktivno skrbijo za povezanost (uigranost) članov tima in njegovo visoko operativnost
 • ki aktivno skrbijo za optimalno psiho-fizično stanje (zdravje) članov tima
 • ki želijo razvijati izjemne mentalne sposobnosti – energijsko komunikacijo (energijsko delovanje na človeka na daljavo)

“Team Building Energijska komunikacija” je kreativna delavnica, kjer se člani tima:

 • seznanijo s teoretično podlago in z osnovnimi pojmi potrebnimi za razumevanje energijske komunikacije
 • učijo osnovnih tehnik energijskega komuniciranja po metodi BRET (Bio-Resonance Energy Transfer) – praktične vaje
 • energijsko povežejo med seboj in povečajo notranjo koherenco tima (praktične vaje)

Cilji delavnice so:

 • popolno “očiščenje” miselnih, čustvenih, mentalnih blokad
 • priprava posameznika za sodelovanje v skupini
 • sprostitev primarnih intuitivnih sposobnosti in odpiranje celostnemu dojemanju
 • revitalizacija (prebuditev) človekovih skritih mentalnih sposobnosti
 • delovanje v alfa stanju zavesti

“Team Building Energijska komunikacija” je unikatna in inovativna ponudba za time, ki si želijo raziskati neizkoriščene potenciale članov tima in se odpreti novim umskim, mentalnim in zaznavnim sposobnostim. Udeleženci bodo na delavnici v živo spoznali »kvantno stvarnost«, ki odpira bogastvo novih kreativnih možnosti. “Team Building Energijska komunikacija” počiva na tehnikah prenosa energije (informacij) na sočloveka (sodelavca, člana tima, svojca, družinskega člana). Prenos poteka na nivoju človekovega koherentnega polja. Verbalno (linearno) komunikacijo tu nadomešča »celostno« komuniciranje (besede se uporabljajo samo kot ilustracija in samo v najnujnejšem obsegu). Udeleženci niso pasivni opazovalci, pač pa se pod nadzorom inštruktorja naučijo prenašati energijo (informacije) na sodelavce.

»Izjemne mentalne sposobnosti« potencialno “spijo” v vsakem človeku, le da so zakopane globoko v podzavesti in da se jih večina niti ne zaveda. “Team Building Energijska komunikacija” bo pri udeležencih »prebudil« prav te skrite (naravne) sposobnosti, ki so vsakemu človeku imanentne, ampak »pozabljene«. Z odpiranjem tega »kanala« se bodo udeležencem »odškrnila« vrata v nov svet, v nova »obzorja«, v nove “dimenzije”.

“Team Building Energijska komunikacija” temelji na prenosu energije po metodi BRET (Bioquantum-Resonance Energy Transfer). Prenos se dogaja na kvantnem nivoju človekovega koherentnega polja. Ko energijsko komuniciramo, se med seboj tudi informacijsko usklajujemo – z uskladitvijo (sinhronizacijo) koherentnih polj članov tima usklajujemo tudi dojemanje skupne vizije, skupnih ciljev in poti do njih.

Energijska komunikacija podpira stil vodenja in odnosov, ki so utemeljeni na sodelovanju, ne na tekmovanju, na skupnih »zmagah«, ne na zmagovalcih in poražencih, na negovanju kvalitete odnosov in na ozaveščanju mreže medsebojnih povezav znotraj tima. Odprtost, fleksibilnost in prilagodljivost članov tima je imperativ.

“Team Building Energijska komunikacija” izvedbeno sestavljajo trije bloki:

 • kratek teoretični del
 • praktična delavnica
 • delo na daljavo z uporabo kvantne biofotonske metode Bioquantum (praktična demonstracija energijske komunikacije na daljavo, brez neposrednega fizičnega kontakta – delo z vsakim udeležencem individualno).

V energijski komunikaciji bodo udeleženci pod vodstvom inštruktorja medsebojno delovali na koherentna polja članov tima, s čemer se bo okrepilo koherentno polje skupine (in poglobil občutek pripadnosti), kar vse pripomore k učinkovitosti tima. Ta »komunikacija« med sodelavci (med člani tima) vzpostavlja čvrste osebne vezi. Vibracijska uskladitev koherentnih polj članov skupine z vibracijo vodje tima, sproži v koherentnih poljih posameznikov sinhronizacijo skupnih ciljev tima.

Dodaten bonus: V primeru, da je kdo od članov tima bolan ali poškodovan, mu lahko drugi člani tima izjemno pomagajo pri hitri rehabilitaciji in ozdravitvi. Namreč, udeležence delavnice učimo, kako z metodo BRET lahko v koherentnem polju klienta sprožijo procese samoregulacije, ki v organizmu vzpostavljajo ravnovesje biokemičnih procesov in fizioloških funkcij, kar vodi v homeostazo – naravno stanje in imanentno sposobnost organizma, da se sam samodejno regenerira, zdravi, celi in revitalizira. To sicer v okviru delavnice demonstriramo kot “zanimivost”, je pa sestavni del »zmogljivosti« energijske komunikacije.

Fakultativno: Energoterapevti lahko vsem udeležencem (na daljavo, brez neposrednega fizičnega kontakta) uravnamo delovanje energijskega (koherentnega) polja in vplivamo na delovanje endokrinega sistema – uravnamo in stabiliziramo delovanje žlez z notranjim izločanjem. Z energijskim posegom dvignemo imunski sistem na maksimalno raven, s čemer se okrepi odpornost organizma.

KORISTI ZA PODJETJE:

 • izboljšanje psiho-fizičnega počutja članov tima,
 • vsesplošno izboljšanje zdravstvenega stanja in kondicije članov tima,
 • (kot “posledica”) – občutno (merljivo) zmanjšanje bolniških odsotnosti in višji nivo delovne vneme.

Opomba: Koherentno polje je energijsko-informacijska matrica, ki vsebuje vse informacije potrebne za upravljanje psiholoških, bioloških in fizioloških procesov v organizmu (vključno z mišljenjem). Človekovo koherentno polje je energijsko-informacijska mreža (matrica), ki »upravlja« s kompleksno »celoto« vseh (fizioloških, mentalnih in emocionalnih) procesov v organizmu.

Program izvaja skupina energoterapevtov (visoko specializiranih bio-fotonskih mediatorjev). Program “Team Building” poteka v Ljubljani, Bičevje 5 (Ljubljana-Vič), lahko pa ga izvajamo tudi na lokacij naročnika.

Najmanjša skupina, za izvedbo “Team Buildinga – Energijska komunikacija”, je 6 udeležencev.

Kontakt (dogovor) za kreativno delavnico – “Team Building Energijska komunikacija”: na mob.: 041 636 532 ali na info@bioquantum.si ali preko kontaktnega obrazca.


 Kontaktni obrazec

  Ime in priimek (obvezno)

  Email (obvezno)

  Telefon

  Sporočilo

   

  Več: Energijska komunikacija:

  Energijska komunikacija (seminar)

  Pozdravljeni. Sem Marko Legat, član skupine Bioquantum. Smo skupina energoterapevtov, ki dela pod okriljem mojstra Karla Kodele in se ukvarjamo z energijsko komunikacijo. 

   Običajno to temo podajamo dva ali trije energoterapevti, zato da lahko damo poudarek tudi na demonstracijo osnovnih tehnik za prenos energije na drugega človeka. Npr. za razumevanje delovanja energijske komunikacije na daljavo je zelo pomembna neposredna lastna izkušnja, ki je večina od vas verjetno še nima. Šele ko človek sam na sebi zares občuti energijsko delovanje na daljavo, se običajno v njegovi zavesti nekaj premakne… v svoji zavesti je prisiljen sprejeti dejstvo, da je doživel izkušnjo, ki ne paše v njegov zaznavno miselni sistem. Samo tako odpadejo vcepljene ovire in dvomi, ki jih neprestano generira racionalni um. Samo neposredna izkušnja človeka odpre za nove koncepte dojemanja in razumevanja sveta. Danes v teh časovnih in kadrovskih okvirih to ne bo mogoče. Danes se bomo te teme dotaknili bolj informativno.

  Vseeno pa boste pridobili nekaj koristnih informacij o energijski komunikaciji – in morda vam bodo že v bližnji prihodnosti prišle celo prav.

  Pojem energijska komunikacija je zelo širok, saj gre za cel spekter komunikacijskih kanalov, ki ne potekajo na verbalen način, pa še tu, pri verbalni komunikaciji, ne moremo storiti nič, da se v komunikacijo nebi vpletla tudi energijska komponenta. Namreč, govorjeno vsebino energijsko, brez naše volje (nehote ali nevede), spremlja in dopolnjuje tudi energijski del, ki se ga niti ne zavedamo. Beseda sama lahko laže. Nekomu lahko rečemo ljubim te, ampak, barva glasu, način izgovorjave, pogled ki ga tej osebi namenjamo, mimika, govorica telesa in tudi direktno sevanje naše avre, nas nehote vseskozi izdaja, ali mislimo to kar smo rekli, zares, ali smo to izgovorili zgolj z namenom manipulacije in doseganja nekih drugih ciljev. Ali pa npr.: ko nekoga samo srečamo, pa nas že stisne v želodcu. To naredi energijska komunikacija, ki poteka mimo naše zavesti in racionalno kontrolirane volje. Komunikacija se »zgodi« na kvantnem nivoju, preko energijske mreže, t.i. energijske matrice, ki je vseprisotna v celem univerzumu. Prav ta energijska matrica nam omogoča tudi naše delo na daljavo.  

  Ljudje smo hkrati prejemniki in oddajniki energije. V naši zaznavi sprejem energije pridobi obliko zavesti oziroma informacije. Svet okrog sebe ne le zaznavamo, ampak ga doživljamo in pri tem energijo pretvarjamo v informacije.

   Večina ljudi sicer občutijo energijo, ampak temu ne namenjajo usmerjene pozornosti in ne znajo tega pretvoriti v informacijo, v sporočilo. Nasprotno, v naši omiki smo naučeni, naj občutke celo ignoriramo, potlačimo in nanje pozabimo. Katastrofa naše omike pa je, da odločanje mimo svojih občutkov definitivno vodi v enosmerno ulico.

   Energijska komunikacija, v nasprotju z verbalno, temelji na univerzalnem jeziku, ki nam je vrojen, ki ga razumemo od rojstva, ne da bi se ga učili. Pojem jezik tu uporabljam v najširšem pomenu besede. V osnovi gre za »govorico« z rokami. Seveda se da energijsko komunicirati tudi brez rok, ampak večino komunikacijskih tehnik podpiramo z rokami. Že če pogledamo, kaj doživi otrok ob rojstvu. Prva komunikacija, ko pridemo na svet, je dotik rok, objem in prižetje otroka k prsim. Dotik je primarno sredstvo komunikacije. To govorico imamo v krvi in se nam je ni treba učiti.  

   Dotik roke je najpopolnejša komunikacija brez besed. Z dotikom ima človek neposreden in intimen stik s sočlovekom. Z dotikom človeka nagovarjamo psihično, duševno in duhovno. Odziv je takojšen, izmenjava informacij prav tako.

  Učinek dotika je večji, če imamo osebo radi oziroma smo do nje pozitivno naravnani. Kadar smo srečni in dobro razpoloženi, je naš dotik za druge prijetnejši, kot pa takrat, kadar smo slabe volje. Princip je preprost – naša energija izraža naša čustva in razpoloženja.

  Najbolj občutljiv organ za zaznavanje (percipiranje) in manipuliranje energije so naši možgani in naše dlani kot njihov podaljšek. Naši možgani in naše dlani so v neposredni povezavi, zato ni slučajno, da energoterapevti energijsko komuniciramo z rokami (z dlanmi). Poznana je izjava starogrškega filozofa Aristotela, da je roka organ nad organi, orodje nad orodji. Tudi sam moram priznati, da energijske komunikacije nisem doumel, dokler nisem začel aktivno govoriti njenega jezika z rokami. Razodetje se mi je zgodilo, če lahko tako rečem, šele skozi inteligenco rok.

  Da ne pozabim omeniti, ključno vlogo pri procesu prenosa energije predstavlja tudi srce. Ne srce kot mišica, ne srce kot črpalka, pač pa energijsko srce, srčna čakra, ki je center našega povezovanja s svetom.

  Energijska komunikacija temelji na prenosu energije, ki je informacija. Povezana je s specifičnim psihofizičnim, emotivnim in miselnim stanjem osebe, ki to energijo prenaša (energoterapevt) in tudi stanjem osebe, ki to energijo prejema (klient). Gre za medialno stanje, ko so možgani v stanju alfa. Roke ne lažejo in sporočajo prav tiste emocije, občutke in misli, ki jih človek (terapevt) nosi v sebi.

   Zaradi širine teme, bomo energijsko komunikacijo tu zožili na specifično področje, na katerem delujemo člani skupine Bioquantum. Mi kot energijski terapevti energijsko komunikacijo uporabljamo v vsakodnevni praksi v terapevtske (zdravstvene) namene, v dobrobit ljudi, ki to energijsko podporo potrebujejo in jo, če nas za to poprosijo, skozi energijsko komunikacijo tudi prejmejo.

   Pri energijski komunikaciji uporabljamo univerzalen jezik, ki ga razumejo vsi ljudje ne glede na kulturo, raso, starost, izobrazbo, spol, kraj bivanja… Ta jezik razumejo tudi živali, in da se ne boste smejali, tudi rastline. Ta specifičen energijski jezik, ki ga razume vse, kar je živo, so za aktivno komunikacijo, za terapevtsko pomoč, razvili že naši davni predniki v visoko razvitih starih kulturah. To kar počnemo mi v skupini Bioquantum, ni nič novega. To so prakticirali že Sumerci in Babilonci, pa Asirci,  in v Starem Egiptu itd. To znanje je potem brutalno preganjala Inkvizicija, in to se na nek perfiden način dogaja še sedaj. Vseeno se je ohranilo – tako pri sibirskih šamanih, kot pri južno in severnoameriških staroselcih, pa na Kitajskem in v Indiji, v Tibetu… in kot vidite, tudi pri nas.

   V skupini Bioquantum se z energijsko komunikacijo ukvarjamo predvsem praktično, skozi terapevtsko delo. Pri tem prakticiramo, kombiniramo in razvijamo tisočletja stare energijske tehnike iz različnih koncev sveta.

   Pri energijski komunikaciji, ki jo prakticiramo, je navzven videti predvsem, lahko rečemo, bizarne gibe, vsaj za nepoučenega, bizarne gibe rok. Vendar gre za bistveno več. Gre za prenos energije, ki je po svojem bistvu kodirana informacija, namenjena prejemniku, našemu klientu. Kot zanimivost naj povem, da je oddaljenost med terapevtom in klientom nepomembna, lahko sta oddaljena tisoče kilometrov, energijska komunikacija, prenos energije poteka trenutno, brez časovnega zamika. Že prej sem omenil medij, ki to komunikacijo omogoča, to je vseprisotna energijska mreža, energijska matrica.

  Ker te mreže ne zaznavamo z našimi petimi čutili, je ta miselni koncept, težje zapopasti. Takemu energijskemu prenosu pogovorno rečemo delo na daljavo. Pri izvajanju posebnih procedur pride do t.i. kvantne teleportacije, prenosa energije iz ene v drugo oddaljeno točko. To ni nič nevsakdanjega. Energoterapevti v skupini Bioquantum to prakticiramo vsak dan.

   Energijsko komunikacijo uporabljamo kot terapevtsko metodo, s katero delujemo na področju človekovega psiho-fizičnega zdravja. Z energijsko metodo pomagamo ljudem, ki so v fizični ali psihični stiski, ki so zboleli ali so kronično bolni, ki trpijo akutne ali kronične bolečine, ki si celijo rane in poškodbe, ki so na kemoterapijah itd. Kaj je dokaz za to? V vsakodnevni praksi doživljamo, da ima prenos energije, ki jo v obliki biofotonske plazme posredujemo v energijski sistem klienta, da ima ta prenos energije neposredne in močne terapevtske učinke na organizem.

  Terapevti smo visoko specializirani biofotonski mediatorji, izvajamo t.i. biofotonski inženiring, izvajamo različne tehnike za: energijsko polnjenje klientovega biopolja, za odvzemanje »energije« iz tega polja, za energijsko uravnovešanje in stabilizacijo tega polja, za usmerjanje energijskih pretokov v organizmu, za balansiranje energije, za »razbijanje« ali topljenje (taljenje) zamrznjenih energijskih vozlov, za odpravljanje energijskih zastojev, za energijsko čiščenje »vnetij«… Vse te tehnike terapevt izvaja z rokami ob hkratnem mentalnem spremljanju procedur. Ne gre, da bi z rokami mešali zrak okrog človeka, z mislimi pa bi bili pri nogometni tekmi. Še težje bi bilo, če mentalno in emocionalno nebi bili prisotni, ko delamo na daljavo, ko izvajamo teleportacijske tehnike in krilimo z rokami po praznem prostoru v svoji delovni sobi. Duhovno stanje je pri tem opravilu ključno. Kreativna vizualizacija je sestavni del opravila.

   Ob energijskem kontaktu človek lahko občuti zelo različne senzacije (zaznave) – toploto, celo vročino, čuti lahko utripanje, pulziranje, mravljinčenje, tudi hlad, lahko ga med terapijo, ko izvajamo energijsko komunikacijo, vleče na nos, ali pa vznak, lahko čuti, da ga med stojo zanaša, nekaterim gre na jok itd. So pa tudi taki, ki ne občutijo nič. 

   Energijska komunikacija pri kateri gre za prenos energije (v bistvu gre za prenos informacije, ki v organizmu sproža homeostatične procese samoregulacije), v organizmu poteka preko energetskih kanalov, ki prepredajo celotno naše fizično telo, pa tudi prostor okrog telesa. Zelo močni in subtilni kanali gredo prav skozi roke. Energije sicer ne vidimo, jo pa občutimo. Kot sem že omenil, nam je energijska komunikacija že po naravi vrojena v naše bistvo. Vsi smo se rodili s t.i. kinestetičnim čutom, s katerim zaznavamo dražljaje v mišicah in kitah pri gibanju, globinsko senzibilnost, ravnotežje, orientacijo in samega sebe prav skozi ta čut občutimo tudi kot energijsko bitje. S kinestetičnim čutom zaznavamo dogajanje v vsaki celici našega telesa. Je tako prvobiten čut, da nanj pozabljamo oz. se ga ne zavedamo. Prav s tem kinestetičnim čutom občutimo tudi zaznave, ki se zgodijo ob energijski komunikaciji.

   Seveda se logičnemu racionalnemu umu takoj postavlja vprašanje, kako z energijsko komunikacijo, na daljavo, brez neposrednega fizičnega kontakta, lahko človeku v stiski pomagamo, da premaga bolezen in da le-ta v večini primerov tudi izgine.

   Tu trčimo na ovire, ki nam jih postavlja naš šolani, trenirani um, naš pogled na svet, naša vzgoja, naša izobrazba, skratka, naša celokupna paradigma.

   Ta naša dejavnost (energoterapija, na daljavo) je zato odrivana v sivo cono. Čeprav empirično dokazljivo na varen, neinvaziven in izjemno uspešen način pomagamo pri odpravljanju vseh vrst bolezni, bolezenskih stanj, poškodb, stisk in pri ohranjanju zdravja,  nas nekateri interesni lobiji odrivajo v »neregularnost«, zakon, ki ga je podpisal pokojni Drnovšek, in ki naj bi uredil tudi področje energijske komunikacije za terapevtske potrebe, pa je že od leta 2007, ko je bil sprejet, zaklenjen v najnižjem predalu na Ministrstvu za zdravje. Našo dejavnost nekateri umeščajo kar v področje okultnega, magičnega, mističnega, če se žaljivo izrazim, šarlatanskega. Seveda, omejenemu racionalnemu umu daje naša dejavnost zares videz magične prakse. Da, še posebej rezultati te prakse. V starem Egiptu je imel pojem magija čisto drug pomen, kot danes. Tedaj je bila magija sveta znanost – vsota vseh znanj, ki je učila, kako spoznavati in uporabiti najvišje zakonitosti Narave, Univerzuma.

   No. Mi pravimo, da je tudi v tem primeru potrebno veliko razumevanja, potrpljenja in dobre volje, da se bodo stvari postavile na pravo mesto.

   Energoterapija, ki jo izvajamo terapevti skupine Bioquantum, počiva na dediščini starih civilizacij, mi se nismo izmislili nič novega – energoterapija je kodiran kvantno-holistični postopek, s katerim obnavljamo in stabiliziramo človekovo energijsko polje (ki je energijsko-informacijska matrica organizma). S tem ko obnavljamo in stabiliziramo energijsko polje, v človekovem biopolju odpravljamo deformacijo izvorne frekvence, zaradi te deformacije je do zdravstvene težave sploh prišlo. S tem postopkom na energijskem nivoju odpravljamo primarne vzroke za nastanek bolezni!

   Stabilizacija energijsko-informacijske matrice, te energije okrog človeka in tudi v njem, v organizmu počasi a vztrajno ponovno vzpostavlja homeostazo, naravno stanje in imanentno sposobnost organizma, da se samodejno regenerira, revitalizira, celi in zdravi, kar vodi v normalizacijo biokemičnih procesov in fizioloških funkcij.

   Tukaj moram poudariti: Energoterapevti ne zdravimo… mi smo visoko specializirani biofotonski mediatorji (biofotonski inženirji). Izvajamo biofotonski inženiring, ne zdravljenje. Z njim obnavljamo in stabiliziramo človekovo energijsko polje, človekovo energijsko matrico (na Vzhodu temu rečejo avra), rezultat tega početja pa je, kot po čudežu – povrnitev zdravja in človekovo popolno okrevanje. Čudežev seveda ni. Gre za zakonitost, ki je širšim množicam zamolčana. Tu se ne bomo spuščali v to, zakaj in komu je interes to zamolčati.

   Nadaljujmo raje s temo. Moto nas, energoterapevtov je: Mi ne zdravimo! Telo je izključno samoozdravljivo! 

   Za človekovo zdravje od rojstva do smrti skrbi izredno kompleksen in avtonomen samoregulirajoč sistem, ki nenehno vzdržuje HOMEOSTAZO – to je naravno stanje in imanentna sposobnost organizma, da se samodejno regenerira, celi, zdravi in revitalizira! Kadar organizem iz različnih vzrokov ni več sposoben samostojno in samodejno vzdrževati homeostaze, mu najbolje pomagamo z energijsko terapijo.

   Razlog za porušeno energijsko ravnovesje in posledično slabo počutje ali celo bolezen je v večini primerov STRES  (pod tem mislim vse oblike psiho-fizičnega stresa). Ljudje smo v stresu zaradi zelo različnih dejavnikov. Povzročajo nam ga: biološki dejavniki (lakota, žeja, bolezen, poškodbe), fizični dejavniki (kemično obdelani prehranski proizvodi, s pesticidi, herbicidi, antibiotiki kontaminirana hrana, ki jo kupujemo v hipermarketih, stres za organizem predstavlja prav tako onesnažena pitna voda, z industrijsko in civilizacijsko nesnago zastrupljen zrak, razna škodljiva elektromagnetna sevanja (elektronski smog), stres za telo predstavljajo zdravila s svojimi nezaželenimi stranskimi učinki, invazivni medicinski posegi, stres za telo je tudi huda vročina ali mraz, elementarne nesreče), potem so tu psihološki dejavniki (strah, neuspehi, nezadovoljstvo itd.), potem so tu socialni dejavniki, ki nas tiščijo v stres in skozi njega v energijsko neravnovesje in skozi to v bolezen  (to je npr. človeku in naravi škodljiv način proizvodnje, agresivni in izkoriščevalski odnosi med ljudmi, konfliktni odnosi v družini, šikaniranje na delovnem mestu, brezposelnost, itd.). In ves ta stres destabilizira človekovo energijsko polje. Za ohranjanje zdravja, ga je treba obnoviti in stabilizirati.

   Zato trdim, da je energoterapija daleč najboljša možna pomoč, ki jo človek sploh lahko nudi drugemu človeku – za ponovno vzpostavitev ravnovesja v organizmu. Za vzpostavitev homeostaze!

   Kot sem že rekel, energoterapevti ne zdravimo, mi smo visoko specializirani biofotonski  mediatorji, ki izvajamo kvantni biofotonski inženiring – induciramo biofotonsko plazmo in jo na različne načine usmerjamo v energijsko-informacijsko matrico klienta. Ta biofotonska plazma je “informirana”, izhaja iz energijskega vira, iz vseprisotne energijske matrice, kvantni fiziki tej energiji rečejo – energija ničelne točke. Ta energija v sebi nosi informacijo, ki je sposobna stabilizirati in uravnati delovanje človekovega organizma. Ta energija je visokofrekvenčno valovanje, ki deluje v mikrovalovnem spektru, v katerem delujejo žive celice.

  Poseben kvantno-holistični postopek OMOGOČA OBNAVLJANJE ENERGIJSKE MREŽE ŽIVEGA ORGANIZMA (INFORMACIJSKE MATRICE), kar ima za posledico ODPRAVLJANJE STRESA, kot ključnega povzročitelja bolezni. Energoterapija organizem osvobaja stresa – zmanjšuje nivo stresogenih hormonov (adrenalin, noradrenalin in kortizol) in povečuje nivo adaptogenih hormonov (prolaktin in aldosteron) – in  s tem izjemno vpliva na psihofizično stabilnost, na normalizacijo biokemičnih procesov in fizioloških funkcij, in v kolikor je človek bolan, vpliva na izboljšanje zdravstvenega stanja in/ali popolno okrevanje.

   V energijski komunikaciji (v interakciji) s klientovim energijskim koherentnim poljem pride do vzburjenja, ki vodi v resonančno uskladitev energijske matrice klienta z izvorno vibracijo (zgodi se efekt biološke resonance). Vibracijska uskladitev energijskega polja klienta je minimalni pogoj za energijsko stabilizacijo vsake celice v organizmu. Kot sem že omenil – energijski poseg v obolel ali poškodovan organizem, v njem sproži procese samoregulacije in vzpostavlja HOMEOSTAZO – naravno stanje in imanentno sposobnost organizma, da se samodejno regenerira, zdravi, celi in revitalizira.

   To je bistveno pri našem delu.

   Zato so naši klienti, s katerimi stopamo v energijsko komunikacijo, predvsem bolniki, ki trpijo za vsemi mogočimi vrstami bolezni, oblikami bolezni. No, med njimi niso samo bolniki, so npr. tudi aktivni vrhunski športniki, saj je njihovo energijsko polje stalno pod hudim psihofizičnim stresom zaradi napornih treningov in tekem. Naši klienti so tudi osebe, ki delajo v stresnih poklicih itd. Skratka, naši klienti so lahko vsi ljudje, saj so vsi podvrženi takšnemu ali drugačnemu stresu in zato na energijskem nivoju pride do destabilizacije biopolja, le-to pa se slej ko prej manifestira  na fizičnem nivoju organizma kot bolezen, bolezensko stanje, bolečina ali psihična stiska.    

  Energoterapevti k človeku pristopamo celostno. Organizem gledamo kot  splet teles, kot fizično, mentalno, emocionalno in duhovno telo. Tudi k bolezni pristopamo celostno in se je lotevamo v energijskem polju, pri vzrokih, ne pri posledicah. Holistična paradigma terapevtu odpira pogled, ki razkriva vzroke za nastanek bolezni… le-ti se »skrivajo« na energijskem nivoju človekovega biopolja (aure). Človekovo energijsko polje (biopolje) je najpopolnejši obrambni sistem organizma. Ta človekova življenjska energija predstavlja človekov resnični jaz. Človek je najprej energijsko bitje, šele potem meso, kite in kosti.

   Vsak živ organizem poleg vidne anatomsko-morfološke strukture (fizičnega telesa) poseduje še svoje nevidno energijsko “telo”, ki ga predstavlja njegovo energijsko koherentno polje. Človeški organizem je celovit kvantno-mehanski sistem, ki svoje zdravje “samodejno” zagotavlja z ravnotežjem med energijsko-informacijsko matrico in njeno realizacijo v fizičnem telesu.

  Vsak živ organizem je “sestavljen” iz celic, te iz molekul, molekule iz atomov, atomi iz protonov, elektronov in nevtronov, le-ti pa še iz manjših “delcev” – kvarkov, leptonov, bozonov in drugih, ki emitirajo minimalne porcije energije – kvante. Kvanti na tej “nevidni” ravni ustvarjajo energijsko koherentno polje organizma. To odkritje, da vsak živ organizem poleg vidne anatomsko-morfološke strukture (fizičnega telesa) poseduje še svoje nevidno koherentno energijsko polje, samo potrjuje prastare teze starih mojstrov vzhoda, ki so govorili o t.i. energijskih telesih. Prav po prisotnost ali odsotnost tega koherentnega polja se razlikuje živa materija od nežive.

  Koherentno polje človeškega organizma je energijsko-informacijska matrica, ki deluje na zelo visokih frekvencah, v mikrovalovnem spektru, v katerem delujejo žive celice, v razponu od 52 do 78 Ghz (Gigahertzov). Eksperimentalno je potrjeno, da človeški organizem “seva” s karakterističnimi frekvencami, jakost sevanja (emitiranja) pa je v mejah od 1 x 10 na-21 do 1 x 10 na-22 W/Hz cm2 (intenziteta sevanja se pri različnih ljudeh lahko zelo razlikuje).

   Tudi to človekovo energijsko koherentno polje ima “vrojeno” sposobnost, da se “samoregulira” in “samoobnavlja”  od rojstva do smrti (homeostaza). Če je to energijsko polje kakorkoli »moteno«, človek to občuti kot bolečino, stisko, bolezen. Če pa tega polja ni več, potem je ta človek fizično mrtev.

   Ko govorimo o prenosu energije iz človeka na človeka, imamo v mislih zelo določno in specifično energijo. Energija, nas obkroža kot vseprisotna energetska matrica. Kljub temu, da je obstoj vseprisotnega energetskega polja dokazano dejstvo kvantne fizike, velika večina ljudi tega še ni ozavestila, tega enostavno nima v svojem miselnem konceptu, kar pa tudi ni nič presenetljivega, saj vzgojne in izobraževalne institucije pri tem ne pomagajo.

   Dejstvo, da obstaja ta primarna energijska mreža, ki povezuje vse, naša telesa, svet in vse v vesolju, to dejstvo odpira nov pogled na svet, na kvantni svet novih možnosti. Ta energija je prisotna v vsem neskončnem prostoru, tudi v najbolj oddaljenem kotičku univerzuma, tudi v t.i. vakuumu. Vakuum je prazen prostor brez molekul, atomov ali podatomskih delcev, vendar je to le miselni koncept, saj merjenja, ki jih omogočajo napredne tehnologije, kažejo, da absolutnega vakuuma ni. Tudi v medplanetarnem prostoru je še vedno ogromno subatomskih delcev. Skratka, tudi v najbolj praznem prostor v vesolju je še vedno prisotnih ogromno energijskih »delcev« – fotonov. Delec tu uporabljam pogojno, ker na kvantnem nivoju materija fingira kot mnoštvo energijskih vrtincev. Prav ta ocean vseprisotne univerzalne energiji, je vir, iz katerega se napajamo energoterapevti. Pomembno je tudi, da se pri tem zavedamo, da je ta energija vseprisotna fluidna entiteta, ki je hkrati kreativna  sila vesolja. Nekatere omike temu rečejo bog.

   Če zaokrožimo misel – ko gledamo okrog sebe, vidimo prazen prostor, ko gledamo v nebo, vidimo prazen prostor. Vendar praznega prostora ni. Z očmi ne vidimo, da je Celotno stvarstvo »napolnjeno« z energijskimi delci – s fotoni. S tem energijskim oceanom smo obdani, kot ribe z vodo. Mi plavamo v oceanu energije, oceanu svetlobnih delcev (fotnov). Ta ocean ni kaos. Vsi delci so med seboj v urejenih odnosih. Podvrženi so zakonom, zakonom narave, zakonom fizike, duhovnim zakonom kreacije…  Ti zakoni so nič drugega kot energija-zavest (v makrosvetu si poglejmo urejeno zakonito gibanje planetov, sonca in ostalih zvezd, enako velja za mikro svet podatomskih delcev). Gre za energijo-zavest, ki vse ureja, tudi naša telesa. V starih časih so temu »živemu« (samo na videz praznemu) prostoru rekli eter. Tej energiji pa so v starih kulturah rekli prana, či, dr. Wilhelm Reich jo je raziskoval in jo poimenoval orgon, nekateri pa tej kreativni energiji rečejo bog. No, poimenovanje ni pomembno. V vesolju in v življenju vsakega od nas vladajo zakoni, ki nimajo nič opraviti z zakoni v pravu.

   Ta energija, ta sila, je vseprisotna energetska matrica, ki ni samo energija sama po sebi, je mnogo več, je informacija, je informirana energija, na podlagi katere se kreira vsa realnost, če dodam še malo arbitrarnosti, ta energija (ta sila) vse ureja, in že smo pri neznanstvenem pojmu neskončna božanska inteligenca. Tudi sami smo del nje.  

   Ta neskončen ocean energije so v kvantni fiziki definirali kot energijsko polje ničelne točke ali energija vakuuma. To je energija osnovnega stanja in najnižja možna energija, ki jo ima lahko kvantnomehanski sistem. Koncept sta leta 1913 prva predlagala Albert Einstein in Otto Stern.

  Energo-terapevti arbitrarno rečemo, da je ta univerzalna energija informirana, osebno jo najraje imenujem Energija-Zavest.

  Fizika je že v dvajsetih letih dvajsetega stoletja zaplula v NENAVADNO IN NESLUTENO STVARNOST PODATOMSKEGA SVETA. Tudi razvoj tehnologij je toliko napredoval, da je resnično postala podaljšek človekovih čutil in znanosti se je začela »razkrivati« nevidna resnična (kvantna) narava sveta in mehanizmi njegovega delovanja. Danes vemo da prav ta kvantni subatomski svet predstavlja temelj naše fizične resničnosti in eksistence.

  Omenimo samo nekatere znanstvenike, ki so pomembno prispevali k spoznavanju in razumevanju kvantnih fenomenov.

  Tako je leta 1959 dr. Leonard Ravitz eksperimentalno »dokazal«, da struktura človeškega organizma ni zgolj molekularna, ampak jo sestavljajo DINAMIČNA ENERGETSKA POLJA. Bistven poudarek je, da so ta dinamična energetska polja direktno povezana z miselnimi (in čustvovalnimi) procesi, kar pomeni, da spremembe v energetskih poljih neposredno vplivajo na duševna in telesna stanja organizma.

  Ilja Prigožin, belgijsko-ameriški znanstvenik ruskega porekla, je raziskoval ta energetska polja in prišel do revolucionarnega spoznanja o obstoju univerzalnega zakona samoorganizacije človeškega organizma (čemur danes rečemo homeostaza). Prišel pa je do še enega »hudega« spoznanja, to je, da je ta samoorganizacija odvisna od komunikacije z zunanjim okoljem. Od takrat človeški organizem razumemo kot disipativno strukturo, kot nelinearen in odprt sistem, ki izmenjuje energijo in informacije z okolico in se je sposoben spontano samoorganizirati in obnavljati. Za teorijo disipativnih struktur je leta 1977 Ilja Prigožin dobio Nobelovo nagrado.

  To dinamično energijsko polje so med prvimi z znanstvenimi metodami začeli proučevati v šoli akademika Djevjatkova, kjer so ugotovili, da je obolel (bolan) organizem izjemno občutljiv na zunanjo emisijo (sevanje) elektromagnetskih valov z zelo visokimi frekvencami, za razliko od zdravega, ki na enako delovanje ne reagira z nikakršno spremembo. To je izredno pomembno pri našem energoterapevtskem zdravilskem delu, saj ugotavljamo, da popolnoma zdrav človek, ki je maksimalno energijsko stabilen, ne reagira na naše energijsko delovanje, vsak najmanjši odklon od optimuma energijskega stanja organizma, pa tega človeka naredi občutljivega na naše posredovanje. Interakcija med bolnim (nestabilnim) organizmom in delovanjem elektromagnetnih valov v visokofrekvenčnem spektru rezultira v efektu biološke resonance… pride do sproženja homeostatičnih procesov… in do samoozdravljenja. Odkritje biološke resonance in njena praktična uporabna vrednost je izjemno pomemben temelj, na katerem počiva energetska komunikacija.

  V začetku sedemdesetih let (1972), je avstrijski kvantni fizik Victor Frederick Weisskopf sistemiziral (predstavil) tri nivoje kvantne organizacije materije (entitete):

  1) molekularni nivo

  2) atomski nivo

  3) nuklearni nivo.

  Leta 1982 pa je Sergej Sitko, ukrajinski kvantni fizik, predstavil še četrti za nas najpomembnejši nivo:

  4) koherentno polje živih organizmov.

  Za energetsko komunikacijo je ključnega pomena »odkritje« četrtega nivoja kvantne organizacije materije – t.j. koherentno polje živih organizmov.

   Vsak živi organizem se sestoji iz celic, celice iz molekul, molekule iz atomov, atomi iz protonov, elektronov in nevtronov, in oni še iz manjših delcev oziroma entitet, ki bi jim na kvantni ravni težko rekli materija, bolj gre za vrtince energije, ki se iz trenutka v trenutek spreminjajo in jim v fiziki rečejo – kvarki, leptoni, bozoni, fotoni, ki emitirajo (sevajo) minimalne porcije energije – kvante, ki na tej subatomski ravni ustvarjajo koherentno polje organizma oziroma četrti nivo kvantne organiziranosti.

  Koherentno polje človeškega organizma je energetska mreža, je energijsko-informacijska matrica, ki vibrira v zelo visokih frekvencah v razponu od 52 do 78 Gigahertzov (Ghz). Koherentno polje je celovit kvantno-mehanični objekt, je elektromagnetna mreža organizma, ki vključuje vsako njegovo celico in istočasno omogoča njegovo multi-diferencirano ravnotežje. Ta energetska mreža je človekovo energetsko polje (v starih kulturah vzhoda temu polju rečejo avra). Človekovo koherentno polje je najpopolneje organiziran energetski sistem, ki predstavlja in vsebuje vse informacije o človekovem življenju od rojstva do smrti, energijsko hrani in vzdržuje informacije o vsaki celici, o vseh relacijah med njimi in kot tako (vseprisotno energijsko polje) neprestano in samodejno (mimo človekove zavesti) kontrolira, informira in upravlja čisto vse funkcije in procese v organizmu. To fantastično samodejno energetsko polje je hkrati sistem in proces – gre za sposobnost, da se organizem samoorganizira in samoobnavlja dokler je živ, od rojstva do smrti. V medicini temu stanju in sposobnosti rečejo homeostaza.

  Vsaka oseba se rodi s čisto svojo specifično frekvenco (s svojim neponovljivim energijskim odtisom), ki se na fizični ravni kaže kot njen neponovljiv prstni odtis.

  Če se koherentno polje iz kakršnegakoli razloga (stres) ne more samodejno uravnovesiti, se to odrazi na fizičnem organizmu kot slabo počutje, če je destabilizacija hujša pa govorimo o bolezenskem stanju. Človeški organizem je celovit kvantno mehanični sistem, ki svoje zdravje zagotavlja z ravnotežjem med energetsko-informacijsko matrico koherentnega polja in njeno realizacijo skozi fizično telo.

  Do deformacije oziroma neravnovesja v koherentnem polju pride iz različnih vzrokov. Glavni je stres vseh vrst – virusi, bakterije, slaba prehrana, kontaminirana prehrana, škodljive razvade, onesnaženo in zastrupljeno okolje (voda, zrak), zdravila, invazivni medicinski posegi, psihično stresne situacije itd. Fizično telo se vedno odziva na informacije iz koherentnega polja. Deformirano koherentno polje vsebuje napačne oziroma nepopolne ali popačene informacije. Takšna izmaličena matrica rezultira kot bolezen na fizičnem nivoju organizma. Za ozdravitev organizma je potrebna korekcija koherentnega polja oziroma vzpostavitev predhodnega (naravnega) stanja.

  Ta poseg v koherentno polje pacienta lahko izvede energoterapevt (visoko specializirani biofotonski mediator) z indukcijo koherentnega polja, s katerim sproži ekscitacijo koherentnega polja obolelega (ali poškodovanega) organizma, oziroma obolelih (poškodovanih) celic, tkiv, organov. Koherentno polje pacienta prepozna svojo osnovno frekvenco, ki odgovarja zdravemu organizmu in nanjo odreagira z vibracijsko uskladitvijo oziroma resonanco. Organizmu se povrne sposobnost samoozdravitve in na podlagi informacij iz energetske matrice sam (samodejno) začne izločati hormone v količini i koncentraciji, ki mu je potrebna za optimalno ozdravitev. Rezultat energetskega postopka je samoregulacija, samoceljenje, samozdravljenje ter regeneracija in revitalizacija organizma.

  Kot zanimivost naj povem, da je bila leta 1989 kvantna medicina/resonančna terapija v Bruslju na Chair of Experimental Medicine proglašena za medicino tretjega tisočletja. Z metodo Bioquantum Medical izjemno uspešno izvajamo resonančno terapijo in se kot taki prištevamo med proglašene, oziroma med predstavnike t.i. kvantne medicine.

  Koherentno polje je disipativni sistem, ki s plazmatičnimi membranami kot aktivnimi centri koherence predstavljajo izvore elektromagnetnih valov identičnega spektralnega sestava, za program neuravnoteženega faznega prhoda in nastajanja koherentnosti. Z nastankom koherentnosti nastane tudi efekt delovanja na daljavo, kar pomeni, da v takšnem okolju lahko nastanejo različni tipi valov, ampak s skupno naravo (s skupnimi značilnostmi). Znotraj organizma se pojavi delovanje svojega lastnega koherentnega polja, ki poteka zahvaljujoč elektromagnetni aktivnosti vsake celice organizma.

  Temeljna predstava „fizike živega” govori o živem organizmu kot četrtem nivoju kvantne organizacije materije u prirodi. Nizkointenzitetno elektromagnetno emitiranje signala mikrovalovnega dijapazona omogoča obnavljanje elektromagnetne mreže živega organizma, in skozi njo tudi normalizacijo funkcionalnih aktivnosti i biokemičnih procesov. Eksperimentalno je potrjeno, da je nivo emitiranja človeškega organizma v mejah od 1·10 -21 do 1·10 -22 W/Hz cm2, pri čemer se njegova intenziteta pri različnih ljudeh lahko razlikuje tri in več krat.

  Odkritje lastnih karakterističnih frekvenc živih organizmov kot četrtem nivoju kvantne organizacije materije predstavlja temelj za novo smer – „fiziko živega” in iz te fizike živega deluje t.i. kvantna medicina.

  Na srečo kljub srednjeveški inkviziciji in tudi sodobnim pogromom navkljub, jezik energijske komunikacije polno živi in ga v vedno večjem številu še vedno aktivno govorimo. To akumulirano znanje ni last nikogar, to znanje je človeška dediščina.

  Sicer pa, kaj bi vam govoril. Lastna izkušnja je edino merodajno merilo. Po tem merilu ste si izgradili celoten spoznavno-miselni aparat. Na lastni izkušnji počiva vaša celotna paradigma, vaš pogled na svet, vsa vaša prepričanja in t.i. dejstva, na tem temelji vaša opredelitev kaj je resnično in kaj ne, kaj je dobro in kaj ne, kaj je pravično in kaj ne itd.