Holistično “medicino” (holistic medicine, quantum medicine, energy healing etc.) opredeljujejo različni metodološki pristopi, ki so usmerjeni v človekovo energijsko polje. Sem spada tudi bioenergoterapija po energijsko-vibracijskem principu D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy). Bioenergija, ki jo terapevt manipulira med izvajanjem terapije, je usmerjena v človekovo energijsko (koherentno) polje. Namen (cilj) energijskega posega je obnova in stabilizacija klientovega energijskega polja (biopolja). Bioenergoterapevtsko delovanje utemeljujemo na spoznanju (na globokem uvidu) o neposredni vzročno-posledični povezavi med človekovim energijskim poljem in med fizičnim telesom. Destabilizacija (deformacija) človekovega biopolja se manifestira kot slabše počutje, če pa je ta deformacija večja (ali predolgo traja), privede do bolezenskega stanja. Bioenergoterapevtska praksa empirično dokazuje, da z energijskim posegom v človekovo biopolje, v klientoem biopolju povzročimo ekscitacijo, ki v organizmu sproži t.i. biološko resonanco, kar “po naravi stvari” vodi v vibracijsko uskladitev človekovega biopolja z izvorno vibracijo. Princip delovanja je intrinzično imanenten Naravi sami. “Zdravljenje” z bioenergijo je bioenergijski postopek, s katerim obnovimo in stabiliziramo klientovo biopolje in s tem vzročno-posledično v organizmu sprožimo samodejne “homeostatične” procese samoregulacije, ki vodijo v ponovno vzpostavitev homeostaze – naravnega ravnovesnega stanja in imanentne sposobnosti organizma, da se samodejno regenerira, zdravi, celi in revitalizira.

Gledano z energijskega vidika je človek fantastična neuničljiva energija-zavest, množica frekvenc in valovnih dolžin, ki predstavljajo kapljico v oceanu neskončne Energije-Zavesti. V gostejši trdni obliki smo bio-kristal in sebe občutimo kot fizično telo, kot materijo. V fluidni obliki (mentalno, emocionalno, spiritualno) pa sebe doživljamo kot zavest, osebnost, značaj, temperament, kot svojo misel, kot samozavedanje, kot čustvo, kot željo, kot intenco, skratka… kot “energijo-zavest”. Kot taki smo hologram energije-zavesti. 

Kvantna-biofotonska-metoda-zdravljenjaFizično telo vidimo, tipamo, vonjamo, okušamo in poslušamo, energijska telesa pa občutimo kinestetično. Kinestetični čut je prvobitno čutilo za zaznavanje in občutenje energije, elektromagnetnega polja, pa tudi za sporazumevanje z dotiki, gibi in kretnjami, in je nujno potreben za funkcioniranje ostalih čutnih sistemov. To je prvobitni in primarni čut, s katerim začutimo energijsko interakcijo druge osebe, to je čut, ki povezuje globinsko senzibilnost, ravnotežje, orientacijo in zaznavanje samega sebe. S kinestetičnim čutom občutimo vsak organ, vsako celico. Brez tega “čuta” izvajanje bioenergoterapije ni mogoče. Če bi nekdo to poskusil, bi bilo to podobno gluhemu, ki hoče igrati violino. Žal je bil kinestetični čut v zahodni omiki sistematično »pozabljan« in se ga ogromno ljudi,  “zahodne” kulturne provenience, sploh ne zaveda.

Bioenergoterapija od terapevta “zahteva” razvit kinestetični čut. Energijska interakcija med terapevtom in klientom se dogaja tam, kjer človek resnično biva… in tam tudi “bivajo” resnični razlogi (vzroki) za njegove bolezni. Človekove misli, čustva in občutki so elektro-magnetni vzorci, ki “bivajo” v energijskem koherentnem polju, v biopolju, v avri. Človeka po svojem bistvu ne definirajo kosti, kite, mišice, koža, ali lasje… Človeka v svojem bistvu definira informacija, ki je nič drugega, kot bio-energijsko polje. Človekovo energijsko (koherentno) polje je esenca človekove osebnosti, pa tudi zdravja in vitalnosti. Tu (to) je človekov resnični jaz. Ta resnični jaz je njegovim petim čutom neviden… Petim čutom je dostopno fizično telo, ki pa je zgolj zrcalo, v katerem se “resnični” človek zrcali. V tem zrcalu (v fizičnem telesu) se zrcali vse človekovo psihično, duševno in duhovno življenje.

Vse težave, travme, problemi, pritiski, stresi in stiske, ki jih človek ne zna ali ne zmore “prebaviti” (presnoviti), se na koncu manifestirajo kot slabo počutje, bolezni, bolečine in stiske. Z bioenergoterapijo se lotevamo vzrokov za zdravstvene težave tam, kjer resnično so, to je v človekovem bioenergijskem polju. V (na) fizičnem telesu se manifestirajo samo simptomi bolezni. Telo je “zrcalo” na katerem se manifestirajo oziroma realizirajo vsi stresi in travme, ki primarno “bivajo” (obstajajo) v energijskem polju. Holistična medicina ve, da je zdravljenje fizičnega telesa podobno zdravljenju podobe v zrcalu. Tu je odgovor, zakaj je za “materialno” medicino tri četrtine znanih bolezni neozdravljivih.

Predmet uradne medicine je fizično telo… in tu je zelo uspešna (učinkovita)… seveda govorimo o kirurgiji. Njeno bistvo ni zdravljenje bolezni, ampak popravljanje “zrcala”, popravljanje telesa – ukvarja se z razbitim, polomljeni, zdrobljenim, poškodovanim zrcalom (telesom). Pri razbitih, polomljenih, poškodovanih itd. “zrcalih” kirurgija res dosega fantastične rezultate – še tako razbito telo znajo uspešno “zlepiti” skupaj. Ko pa zapustimo domeno kirurgije, ko govorimo o boleznih, pa se ta uspešnost drastično zmanjša (na minimum). Zakaj? Ker so pravi vzroki (razlogi) za nastanek bolezni v materialni svet orientirani medicini nedostopni… “skriti” so v človekovem energijskem koherentnem polju. Samoumevno je, da bo medicina prihodnosti – energijska (kvantna) medicina. “Samozdravljenje” z bioenergijo poteka na kvantni ravni človekovega energijskega polja, to je, v človekovem resničnem jazu.

Še en holistični aksiom: Vse, kar se dogaja v človekovem bioenergijskem polju, ima neposreden in takojšen vpliv na fizično telo. Ko obnavljamo, čistimo, polnimo in uravnovešamo človekovo bio-energijsko polje, se hkrati skozi homeostatične procese samodejno in simultano uravnoveša tudi njegovo fizično telo. Vzročno-posledična povezava med človekovim bioenergijskim (koherentnim) poljem in njegovim fizičnim telesom je neposredna in je ključna za razumevanje delovanja človekovega organizma… in ključna je tudi za razumevanje delovanja kvantne biofotonske metode D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy). Prav ta neposredna vzročno-posledična interakcija med človekovim biopoljem in njegovim fizičnim telesom je ključ do razumevanja, zakaj je bioenergoterapija tako učinkovita pri lajšanju in/ali odpravljanju bolezni in bolezenskih stanj. Bioenergoterapija je holistični postopek, s katerim vzpostavimo interakcijo z obolelim organizmom in mu posredujemo informirano energijo, ki vzpostavlja homeostazo, stanje zdravja, dobrega počutja in zadovoljstva. Bio-energoterapevt deluje kot bio-kristal, kot elektromagnetni induktor, ki s posebnimi tehnikami, z uporabo “zdravilnih” rok, s pogledom in s celotnim svojim bio-energijskim poljem deluje in vpliva na bio-energijsko (koherentno) polje obolelega človeka. Posreduje mu energijo-informacijo, ki delujejo na človekovo zdravje. Vzpostavlja energijsko (informacijsko) stanje, kakršno je bilo pred nastankom bolezni. Vse to se zgodi (se dogaja) preko senzoričnih sistemov kinestetičnega čuta.

Zdravje je stanje – je harmonija uma, čustev, telesa in duha

Z biopoljem oziroma skozi mehanizme delovanja tega polja, je človek povezan tako s svojim fizičnim telesom, kakor tudi z zunanjo okolico… povezan je s celotnim stvarstvom. Vsi smo neprestano povezani z vsemi in z vsem, tudi s svojo boleznijo in zdravjem ter morebitno ozdravitvijo. Vsa komunikacija, izmenjava izkušenj, znanja, pa tudi zbolevanje in ozdravitve, potekajo po zakonu – enako privlači enako.  Mehanizem tega delovanja lahko primerjamo z delovanjem radijske ali TV postaje. Slišimo oziroma vidimo lahko le tisto radijsko ali TV postajo, ki oddaja na naši (izbrani) frekvenci in valovni dolžini. Če spremenimo frekvenco in valovno dolžino, izgubimo stik s prejšnjo radijsko (TV) postajo. Pri ljudeh je enako, le da smo hkrati oddajnik in sprejemnik. Iz oceana Energije-Zavesti, skozi energijske centre (čakre), neprestano črpamo energijo-informacijo, ki jo privlačimo v svoje bioenergijsko polje glede na frekvenčno stanje našega organizma. Komunikacija se dogaja po zakonu – enako privlači enako – enaka frekvenca (vibracija) privlači oziroma se ujame z enako vibracijo (frekvenco). Energijo, ki jo po pravkar omenjenem principu (zakonu) privlačimo nase, potem v svojem energijskem polju presnovimo in s tem poskrbimo za svoj bio-energijski potencial. Disfunkcija v delovanju energijskih centrov vodi v moteno energijsko komunikacijo, v moteno energijsko izmenjavo, v moten energijski pretok, v moteno energijsko (informacijsko) presnavljanje in v energijsko neravnovesje človekovega biopolja. Vsakršna disfunkcija v človekovem biopolju, če ni sanirana, vodi v bolezen!

Energijska neravnovesja človekovega biopolja (pri tem uporabljamo pojme kot so: energijske blokade, energijski vozli, energijska vnetja, energijske rane, energijska podhranjenost, energijska izčrpanost) predstavljajo odklon od valovanja “Narave” (katere del smo) in motnjo v funkcioniranju celotnega človekovega organizma, motnjo, ki se neposredno zrcali (odraža) v (na) fizičnem telesu kot slabo počutje ali kot bolezensko stanje.

Karlo Kodela

Človekovo energijsko polje (avra) se napaja skozi energijske centre (čakre) z informirano energijo, ki izvira (korenini) v Energiji-Zavesti. V stari Kitajski so ji rekli chi, v Indiji prana, v stari Grčiji eter, alkimisti srednjega veka so ji rekli quintesenca, dr. Wilhelm Reich jo je imenoval orgon, znanstveniki govorijo o kvantih, fotonih, bionih, bozonih… bioterapevti ji rečejo bioenergija, bio-energoterapevti ji rečemo tudi biofotonska plazma… ni važno, vedno gre za eno in isto Energijo-Zavest, ki je vseprisotna, omnipotentna, večna, neuničljiva, inteligentna!, neskončno inteligentnejša od človekovega racionalnega uma… valovi in vibrira v ritmu Stvarnika, ki se nam v pojavni obliki kaže kot Narava.

Bioenergoterapija po energijsko-vibracijskem principu D-BRET je natančno kodiran energijski postopek, s katerim v energijsko neuravnovešen ali energijsko bankrotiran organizem dovajamo čisto informirano energijo, ki v sebi nosi večno in neuničljivo informacijo zdravja in vitalnosti. To informacijo zna dekodirati vsaka celica v organizmu. V obolelem organizmu se “avtomatsko” sprožijo naravni procesi samozdravljenja, regeneracije, celjenja in revitalizacije.

Človekovo bio-energijsko polje je mala kapljica “energije-zavesti” v oceanu “Energije-Zavesti”. Človekovo bio-energijsko polje je najpopolnejši samoobrambni sistem človekovega organizma. V biopolju (v avri) so vsi mehanizmi, ki jih človek potrebuje za ohranjanje zdravja in vitalnosti. Bioenergoterapija posega prav v te mehanizme. Človek je najprej energijsko bitje in šele potem kosti, kite in meso. Človekovo biopolje je mesto, kjer domujejo vse informacije, ki jih organizem potrebuje za popolno delovanje, v biopolju je vsa ustvarjalnost in vitalnost… tu pa so tudi vsi človekovi strahovi, travme, dvomi in razočaranja. Zato je prav človekovo biopolje tisto ključno “bojno” polje, na katerem človek izgubi zdravje… in prav človekovo biopolje je tisto ključno “bojno” polje, na katerem bolnik svoje zdravje lahko ponovno pridobi … Temu je namenjena bioenergoterapija. Bio-energoterapevt vstopi prav na to bojno polje, v klientovo bioenergijsko polje, kjer vzpostavlja porušeno energijsko ravnovesje in posreduje informirano energijo zdravja in vitalnosti. Prav tu, v človekovem biopolju, so skriti primarni in resnični vzroki bolezni… in samo tu se lahko tudi “ozdravijo”. Bioenergoterapija je naravna in izjemno učinkovita metoda pomoči sočloveku v stiski.

Materialno usmerjena uradna medicina človeškega bitja ne obravnava na tak način, ampak se ukvarja z njegovim fizičnim telesom – žal se še s fizičnim telesom ne ukvarja celostno, ampak specializirano po koščkih, po delih, po področjih (specialist za oči, specialist za grlo, nos in ušesa, specialist za srce, specialist za kožo itd.). Živ organizem pa nima delov. Organizem je celovit sistem. Dele ima samo mrtvo in razkosano truplo. V fizično telo usmerjena medicina svoj pristop k zdravju in zdravljenju utemeljuje na “znanstveni” paradigmi materialističnega monizma, ki pa temelji na zavajujočih reduktivnih distinkcijah. Žal ne uvidi, da se na fizičnem telesu bolezni, bolezenska stanja in bolečine zgolj odražajo (zrcalijo) kot posledice globljih vzrokov, le-ti pa resnično “bivajo” na kvantnem nivoju v človekovem koherentnem bioenergijskem polju.

Vzroki so »zakopani« v človekovem biopolju (v avri), v polju Energije-Zavesti. Zavest in energija sta za klasičen medicinski pristop zgolj sekundarna posledica materije – zgolj posledica fizikalnih in kemičnih procesov, saj Energije-Zavesti brez fizične podlage ne pozna, niti si je ne more zamisliti. Ta konceptualna omejitev, na kateri je utemeljena medicinska doktrina, nepreklicno vodi v »napačno« sklepanje in nezmožnost prepoznavanja resnične realnosti. Na tej »preseženi paradigmi« počivajo tudi vse tragične diagnoze t.i. neozdravljivih bolezni. Klasična medicina pozna cca. 20.000 diagnoz in sama priznava, da jih od tega zna pozdraviti manj kot četrtino (manj kot 25%). Vse ostalo je za medicinski pristop, ki temelji na materialistični paradigmi, neozdravljivo.

Omejenost standardnega medicinskega zdravljenja (brez kirurgije) je treba jasno priznati, vrata k iskanju drugačnih (učinkovitejših) oblik zdravljenja pa vedno na stežaj odpreti. Medicina, ki s svojim metodološkim pristopom definira t.i. neozdravljive bolezni, hkrati s tem sama prizna, da so njene metode “zdravljenja” pri teh boleznih neučinkovite. 

V holistični paradigmi (Univerzum je gigantski hologram Energije-Zavesti), na kateri temelji tudi bioenergoterapija, neozdravljive bolezni, kot take, ne obstajajo. Holistična “medicina” ne pozna neozdravljivih bolezni samih po sebi. Seveda obstajajo ljudje, ki so “neozdravljivi”, vendar pa razlog za neozdravljivost ni v neozdravljivosti bolezni, pač pa v nezmožnosti (psihični, mentalni, emocionalni, duhovni… nezmožnosti) konkretne osebe, da bi sprejela energijsko informacijo, ki bi sprožila spremembo. Gre za nezmožnost konkretne osebe, da bi naredila “kvantni” mentalni skok v svoji zavesti… in zato ji žal ne moremo pomagati, saj te pomoči “noče” sprejeti.

Zdravljenje-z-bioenergijo-pripada-energetski-mediciniEnergoterapevt obravnava človeško bitje kot hologram Energije-Zavesti. Bioenergoterapija (v tujini uporabljajo izraz bioenergy healing, ali pa energy healing) svojo moč korenini v holistični paradigmi (izvorna in primarna je Energija-Zavest)… človeško bitje obravnava v vsej svoji celovitosti in kompleksnosti. Holistično paradigmo stvarnosti, iz katere deluje t.i. energijsko zdravilstvo, potrjujejo tudi najnovejša dognanja in spoznanja kvantne fizike. Zdravje in bolezen sta holografska kreacija naše zavesti, naših (nezavednih) misli, občutkov, čustvovanj in prepričanj. Bolezen, ki jo človek ima, ni nekaj slučajnega, kar se človek naleze ali dobi od zunaj. Simptomi bolezni se ne pojavljajo naključno, nasprotno, so v neposredni povezavi z notranjimi razlogi, zaradi katerih je človek zbolel. Če človek ne more izpolnjevati svoje življenjske naloge, zaradi katere je prišel na ta svet, se to odrazi na energijskih telesih kot travma. Če travma v doglednem času tam ni odpravljena, se manifestira na fizičnem telesu kot bolezen ali/in bolečina. Bolezen in zdravje se holistično prepoznavata na vseh segmentih človekovega življenja – tudi skozi to, kaj je človeku všeč in kaj ne, kdo mu je simpatičen in kdo ne, kakšen je njegov življenjski slog, ali rad potuje in spoznava neznane kraje in kulture ali je zapečkar, ali je pesimist ali optimist, njegovo stanje je videti tudi skozi obrazno mimiko, skozi način hoje, skozi vesel ali žalosten pogled, skozi način govora, bolezen se odraža skozi misli, ki mu rojijo po glavi, skozi čustva (jeza, žalost, pobitost, …).

Bolezen ima svoje korenine v nezadovoljeni “duši” (v biopolju) in nezmotljivo kaže na življenjske situacije, v katerih se je oseba znašla. Od tod trditev, da so vse bolezni psihosomatske. Osebe, ki so bolne ali jih boli, prežemajo misli in občutki, ki so nezavedno povezani s travmatično situacijo. To se v človekovih prepričanjih izraža na neskončno možnih načinov in v mnogih odtenkih, npr.: tega ne zmorem, nihče me ne mara, tega nisem vreden, meni nič ne uspe, vse slabo se vedno dogaja meni, ljudje so nesramni in egoistični, sam sem za vse, nihče mi ne pomaga, nalezel sem se od nje, itd..

Bolečine in bolezni so povezane s stresom v preteklosti, ki se vleče ali ponavlja v ta trenutek. Morda je povezan z dogodkom iz zelo daljne preteklosti, ki nas zasleduje, morda iz najbolj rane mladosti. Vneto grlo lahko predstavlja nekaj, kar smo izrekli, pa ni bilo prav ali pa nam je podzavestno žal, ali pa nismo izrekli, pa bi morali in se nezavedno zato žremo. Glavobol v ezoteričnem jeziku predstavlja nerazrešen problem, ki ga predelujemo v mentalnem, emocionalnem ali duhovnem telesu in s tem izvajamo energijski pritisk na same sebe. Za srce in njegove težave vsi vemo, da so povezane z ljubeznijo, najpogosteje z ne-ljubeznijo do samega sebe, z občutkom neljubečih odnosov, največkrat s strani najbližjih, najpogosteje s strani lastnih staršev, ki najverjetneje prav tako niso bili ljubljeni itd… Samosprejemanje je prvi korak do čustvenega ravnotežja in popolnega zdravja.

Največ kar človek sploh lahko doživi in doseže v svojem življenju je: ljubiti in biti ljubljen!

Bolezen, ki se zrcali na fizičnem telesu, je rezultat neravnovesja in blokad na energijskih telesih. Bolezen je rezultat dolgotrajnih neravnovesij v človekovem biopolju. Blokade so nastale, ko se je organizem samodejno poskušal obraniti pred negativnimi izkušnjami vseh vrst. Človek ob neprijetnih dogodkih avtomatsko zateguje določene sklope mišic, misli nezavedno odvrača od neprijetnega dogodka, na vsak način poskuša težavi ubežati in ob tem doživlja stres.

Razlog za porušeno homeostazo in glavni povzročitelj večine zdravstvenih težav je STRES (vse oblike psiho-fizičnega stresa). Stres in rušenje naravnega ravnovesja organizma povzročajo: biološki dejavniki (lakota, žeja, bolezen, poškodbe), fizični dejavniki (kemično obdelani bioenergijsko mrtvi prehranski proizvodi, s pesticidi, herbicidi, antibiotiki… kontaminirana hrana in pitna voda, z industrijsko in civilizacijsko nesnago zastrupljen zrak, razna elektromagnetna sevanja in elektronski smog, zdravila s svojimi nezaželenimi stranskimi učinki, invazivni medicinski posegi, huda vročina ali mraz, elementarne nesreče), psihološki dejavniki (strah, tesnoba, ponižanje, neuspehi, nezadovoljstvo…) ter socialni dejavniki (konfliktni odnosi v družini, šikaniranje na delovnem mestu, brezposelnost, itd.). Ko smo v  stresu, vedno izgubljamo energijo… lahko rečemo, da energijsko “krvavimo”. Prav z bioenergoterapijo lahko učinkovito zakrpamo energijsko rano.

Zdravje je neposredno povezano z našimi mislimi, čustvi, prepričanji, strahovi. Misli v resnici ne domujejo v glavi (tam se jih samo zavedamo), misli imajo energijski naboj in bivajo v celotnem biopolju (avri). Zdravje je neposredno povezano tudi s čustvi, ki so bila izzvana s stresnim dogodkom in so prav tako shranjena v vseh možnih kotičkih energijskega polja posameznika, v vratu, v rami, v križu, v srcu, v členkih na rokah, v ledvici, v glavi… skratka kjerkoli, odvisno od vrste travme. Če je stresni problem npr. seksualne narave, bo do energijskih blokad prišlo v območju energijskega centra, ki napaja spolne žleze (druga čakra, ki deluje v paru s šesto), če pa je stresna situacija povezana še s strahom ali celo z grožnjo po obveznem molku (npr. zaradi posilstva), potem se stres in emocije povezane z njim razširijo še na druge energijske centre. Pride do prave energijske katastrofe. Vsak energijski center ima v delu telesa, ki ga napaja, neposredno povezavo z žlezami z notranjim izločanjem in s fizičnim telesom. Nerazrešen konflikt zamrzne v psiho-noetsko energijsko blokado ali vozel in se shrani v človekovo biopolje. Blokado v obliki zamrznjenega energijskega vozla lahko odmrzne “zdravljenje” z bioenergijo. Bioenergoterapijo izvede izkušen bioterapevt z dovajanjem velike količine biofotonske plazme v obliki bioenergijskega fluksa.

Če se neka bolezen ponavlja, je razlog nedvomno v travmatični izkušnji iz preteklosti. Ta travmatična izkušnja je shranjena v energijskem polju v obliki zamrznjenega energijskega vozla ali energijske blokade. Simptomi bolezni se pojavljajo vedno, kadar se človek znajde v enakih ali podobnih stresnih okoliščinah kot takrat, ko je prvič doživel negativno izkušnjo.

Karlo Kodela

Če to energijsko neravnovesje traja »predolgo«, npr. mesece ali celo leta, se problem (travma) prej ali slej manifestira na fizičnem telesu v obliki bolezenske motnje, bolečine, ali celo kronične bolezni. Tragedija je, da klasična medicina, v skladu s svojo doktrino, težavo najpogosteje začini še z diagnozo neozdravljive bolezni. S tem »darilom« se stres in njegov pritisk na organizem še dodatno poveča in bolezen gre v »neozdravljivo« spiralo začaranega kroga.

“Zdravljenje” z bioenergijo (bioenergoterapija) deluje drugače, saj temelji na holistični paradigmi, ki utemeljeno trdi, da neozdravljivih bolezni ni. Človeški organizem je sam po sebi neskončno inteligentnejši od zdravnikove (ali zdravilčeve) “pameti”. “Zdravljenje” z bioenergijo se zares dogaja kot samozdravljenje. Človeški organizem je inteligenten samoregulirajoč sistem, ki neprestano in samodejno teži k optimalnemu ravnovesju – homeostazi. To ravnovesje, ki je vsakemu organizmu imanentno, je naravno stanje zdravja, sreče in zadovoljstva. Če človeški organizem izgubi ravnovesje in ga iz kakršnihkoli razlogov sam brez zunanje pomoči več ne zmore vzpostaviti, takrat pomaga energijska metoda, ki ni nič drugega kot samo”zdravljenje” z bioenergijo. Takrat bioenergoterapevt s svojim posegom poskuša vzpostaviti energijsko ravnovesje, le-to pa se praktično takoj začne “zrcaliti” v fizičnem telesu. Telo ima edinstven notranji mehanizem, naravno notranjo inteligenco, ki neprestano deluje in uravnava procese (dihanje, presnova, ravnovesje hormonov, odvajanje toksinov,..) tako, da ohranja ravnovesje – homeostazo. To ravnovesje je lahko moteno zaradi stresa, ki ga povzročajo mnogi notranji in zunanji dejavniki: alergeni, čustva, izpušni plini, negativne misli…

Bio-energoterapija je lahko izjemno učinkovito pri:

 • kroničnih boleznih
 • odpravljanju bolečin (glava, vrat, hrbet, roke, noge)
 • odpravljanju kroničnih bolečin
 • utrujenosti, stresu, depresiji (anksioznosti)
 • celjenju poškodb (zlomov, zvinov, udarnin) kosti, mišic in ligamentov
 • avtoimunih boleznih
 • astmi, alergijah
 • Alzheimerjevi bolezni, multipli sklerozi, Parkinsonovi bolezni, demenci
 • glavobolih, migreni, sinusih
 • boleznih oči, ušes in grla
 • boleznih ščitnice
 • diabetesu, holesterolu
 • visokem (in nizkem) krvnem tlaku
 • boleznih srca in ožilja
 • limfi in limfnih žlezah
 • revmatoidnih boleznih (revmatoidni artritis, putika…)
 • hrbtenici, bolečinah v križu, diskus hernija, išias, skolioza, kifoza
 • problemih z želodcem, črevesjem, jetri, ledvicami, trebušno slinavko, mehurjem…
 • neplodnosti, ginekoloških težavah, inkontinenci, problemih s prostato, genitalnih težavah, hemoroidih
 • problemih s kožo in lasmi (luskavica…)
 • tumorjih…

Bioenergoterapija zelo dobro pomaga, dopolnjuje in podpira “zdravljenje” uradne medicine:

 • hitrejše okrevanje po boleznih
 • hitrejše celjenje ran po kirurških posegih
 • dvig imunskega sistema in zmanjšanje stranskih učinkov pri kemoterapijah in obsevanjih

Bioenergoterapijo po energijsko-vibracijskem principu D-BRET (Distance-Bioquantum-Resonance-Energy-Therapy) uspešno izvajamo tudi na daljavo, brez neposrednega fizičnega kontakta s klientom (Quantum entanglement – kvantna prepletenost).

Z besedami vas ne moremo prepričati o delovanju na daljavo. Prepričala vas bo samo vaša lastna neposredna izkušnja. Vabimo vas, da si jo pridobite. Pokličite nas in si rezervirajte svoj termin za bioenergoterapijo na daljavo (mob. 041 636 532)!